Nyheter

Västerbron kan rivas och bytas ut

Renoveras eller rivas och bytas ut. Västerbron är i risigt skick och nu ska Stockholms stad lägga fem miljoner kronor på att avgöra dess framtid.

Västerbron har lappats och lagats 17 gånger sedan den byggdes 1935. Redan i våras flaggade trafikkontoret för att något kommer behöva göras åt bron. Men då gällde det främst en renovering och planen då var att utreda saken 2024. Det här skriver Stockholm Direkt.

Men nu har man tänkt om. Trafikkontoret konstaterar att det bland annat finns sprickor i stålkonstruktionen och att den är av dålig kvalitet så redan nu behöver man utreda brons framtid. Och nu är det två alternativ man ska kolla på: en renovering eller bygga en helt ny bro.

Enligt tidigare uppgifter skulle en renovering kosta cirka 900 miljoner, men nu menar trafikkontoret att det inte går säga hur stor kostnaden skulle bli för att rusta bron eftersom man inte vet hur stor omfattningen är. En helt ny bro beräknas däremot kosta mellan 1 och 1,5 miljarder, skriver Stockholm Direkt.

Fem miljoner ska nu läggas på att utreda hur staden ska gå vidare, vilket trafiknämnden väntas beslut om på kommande sammanträde. Redan i slutet av nästa år ska ett beslut om brons framtid tas är tanken. Allt detta enligt Stockholm Direkt.

Källa: Stockholm Direkt

Foto: Wikipedia