Nyheter

Willhem förvärvar nyproducerade lägenheter i Täby

Willhem utökar nu sitt fastighetsbestånd i Stockholmsområdet ytterligare genom förvärv av 176 nyproducerade lägenheter som kommer uppföras i Täby Park. Överenskommet fastighetsvärde är 473 Mkr och säljare är SSM Holding AB.

Affären avser ett bostadskvarter innehållande 176 nyproducerade hyreslägenheter belägna i den nya stadsdelen Täby Park, attraktivt beläget nära Täby centrum. Lägenheterna kommer att uppföras i varierande storlekar från ett till tre rum och kök med 35-70 kvadratmeter BOA. Utöver bostäderna innefattas även lokaler som är planerade för handel och en förskola samt cirka 70 garage- och parkeringsplatser. Den totala uthyrningsbara arean i projektet är 9 742 kvadratmeter.

Byggstart kommer att ske under 2019 och projektet förväntas stå klart vid årsskiftet 2020/2021 med planerad inflyttning från och med Q4 2020. Willhem kommer att ta över projektet och förvaltningen efter det att bostäderna är färdigställda.

Täby Turf är baserat på en markanvisning från Täby kommun som SSM erhöll via tävling i början av 2017. Projektet utgör en del av den nya stadsdelen Täby Park som på sikt är planerad till minst 6 000 bostäder. Täby Turf är attraktivt beläget nära Täby centrum och 400 meter från Roslagsbanans station Galoppfältet.

Projektet kommer att få en spännande gestaltning där arkitekturen kommer att variera med olika hushöjder och skiftande fasadmaterial av tegel och puts. Projektets bostadsyta uppgår till 8 666 m2 och bostäderna består av ett till tre rum med kök med 35 – 70 m2 BOA, varav 85 procent är ettor och tvåor med en BOA om 35 – 48 m2. Projektet omfattar även kommersiella lokaler i form av tre butikslokaler samt en förskola för cirka 40 – 60 barn.

– Vi är mycket nöjda med Willhem som långsiktiga ägare till hyresrättsprojektet Täby Turf. SSMs strategi är att öka andelen produktion av hyresrätter. För närvarande är cirka 40 procent av koncernens byggrätter som är under planering lämpade för hyresrätter, säger Mattias Roos, VD & koncernchef för SSM.

– Att köpa nyckelfärdiga projekt i väl genomtänkta bostadsområden har länge varit intressant för oss. Det här förvärvet, tillsammans med vårt senaste förvärv i Sundbyberg, innebär att vi nu flyttar fram positionerna i Stockholmsområdet ytterligare, kommenterar Willhems vd Mikael Granath.