Nyheter

Byggstart för de första hyresrätterna i Norrtälje Hamn

Norrtälje kommuns samhällsbyggnadsdirektör Charlotte Köhler byggstartade idag det första av tre kvarter med hyresrätter som Slättö Förvaltning AB bygger i Norrtälje Hamn. Totalt i de tre kvarteren blir det ungefär 400 lägenheter med hyresrätt.

– För Norrtälje Hamn har vi en hög ambitionsnivå och hållbarhetsprofil och Slättös trähusprojekt stämmer väl in på det, säger Charlotte Köhler, samhällsbyggnadsdirektör i Norrtälje kommun.

Lägenheterna blir från ett till fem rum och kök, fördelade på fyra till fem våningar och verksamhetslokaler i bottenvåningarna. I första kvarteret byggs 143 hyresrätter.

– Byggnaderna har en ambitiös gestaltning som anknyter väl till den variation och kvalitet som är utmärkande för Norrtäljes stadskärna, säger Charlotte Köhler.

Stommar och fasader kommer till övervägande del att byggas i trä, vilket gör att de tre kvarteren tillsammans blir Norra Europas största trähusprojekt.

– Det är miljömässigt en fördel med träproduktion, vilket går i en linje med våra interna beslut om att göra bra miljöval. Norrtälje Hamn är en ny stadsdel och det passar att Slättö att delta i den utvecklingen, säger Jens Lackmann utvecklingschef på Slättö Förvaltning AB.

Norrtälje Hamn är Norrtäljes nya stadsdel och en förlängning och fördubbling av Norrtäljes stadskärna. Det kommer bli mer än 2000 bostäder, parker, torg, kajstråk och många möjligheter för handel, rekreation, service och kultur.

De tre hyreskvarteren är de första hyresrätterna som byggs i Norrtälje Hamn. Nu påbörjas arbetet med pålning och garagebygge till slutet av vintern, därefter börjar husen byggas. De första hyresgästerna planeras kunna flytta in i maj 2020. Alla tre kvarter beräknas vara helt färdiga år 2022.

På bilden:
Samhällsbyggnadsdirektör Charlotte Köhler byggstartar kvarter Gråalen.
Foto: Hans Logren