Nyheter

Veidekke får anläggningsuppdrag av SL

Veidekke Anläggning har fått uppdraget att utföra mark- och anläggningsarbeten för del av Kistagrenen till Bromma Flygplats. Ordern är värd 111 miljoner kronor.

Projektet, som är en utförandeentreprenad, omfattar cirka 600 meter mark- och anläggningsarbeten med arbeten som ledningsarbeten, grundförstärkningar, banunderbyggnad samt infart till Bromma flygplats.

– Det var med stor glädje vi mottog beskedet om ytterligare förtroende från Storstockholms Lokaltrafik i arbetet med att utveckla Kistagrenen. Vi kommer att arbeta med stort fokus på starka team. Det handlar om är att i samspel skapa förutsättningar för att bli effektivare, leverera högre kvalitet med ökad lönsamhet för alla inblandade i projektet, säger Anders Bergsten, arbetschef Veidekke Anläggning.

Uppdraget omfattar även mark- och anläggningsarbeten i Köpsvängen med arbeten som dagvattenledningar och gatuöverbyggnad. I början av 2020 beräknas arbetet vara klart.

Foto: Mikael Ullén, Trafikförvaltningen