Nyheter

Får man hyra ut sin bostadsrätt i andra hand?

Det rådande läget på bostadsmarknaden har lett till att andrahandsuthyrningarna har ökat. Med det också frågorna kring vad som egentligen gäller när det kommer till att hyra ut i andra hand. SBC Sveriges BostadsrättsCentrums juridiska expert reder ut hur en bostadsrättsförening bör agera för att allt ska gå rätt till.

Bostadsbrist och skärpta amorteringskrav har skapat en ökad efterfrågan på hyreslägenheter. Inte minst i landets större städer. Detta har lett till att antalet andrahandsuthyrningar ökat kraftigt under det senaste året. Vad många dock missar är de regler som måste följas vid en andrahandsuthyrning. Detta är något som märkts av tydligt hos SBC Sveriges BostadsrättsCentrum, vars kundtjänst tagit emot många frågor gällande felaktiga andrahandsuthyrningar.

För att hyra ut i andra hand krävs nämligen ett godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse eller hyresnämnden och ofta behöver bostadsrättsinnehavaren ange ett skäl till sin uthyrning. Det är i dag allt färre föreningar som godkänner korttidsuthyrning då det kan tolkas som en kommersiell hotellverksamhet. Att hyra ut en lägenhet utan tillstånd kan innebära rättsliga konsekvenser och i värsta fall tvångsförsäljning.

– Valet att förbjuda andrahandsuthyrningar grundar sig ofta i att skydda föreningen och dess medlemmar från otrygghet, oreda samt att rutiner inte hålls. Korttidsuthyrningar kan leda till höjd risk för skadegörelse och kriminalitet. Det finns flera exempel på när andrahandsuthyrningar har gått fel och där föreningen har fått ta på sig kostnaden. Bostadsrättsföreningar som har tydliga regler och som är förberedda på hur de ska agera vid fall där det sker olovlig uthyrning har mycket att vinna, säger Stefan Lindberg, Affärsområdeschef juridik på Sveriges BostadsrättsCentrum.

Allt fler vill se tillåten andrahandsuthyrning
Enligt Sveriges Bostadsrättsrapport är svenska bostadsrättsägare rörande överens om att man ska få hyra ut i andra hand, det uppger nämligen hela 83 procent. Det är främst de mellan 31 och 40 år som tycker att andrahandsuthyrning bör accepteras och endast 2 procent i åldersgruppen tycker att det aldrig ska vara tillåtet. Bland de mellan 65 år och uppåt är det bara 16 procent som tycker att det bör accepteras.

Fyra tips: Så bör en bostadsrättsförening agera vid en olovlig uthyrning
Tydliga stadgar med vad som gäller
Se till att de beslut som har tagits kring andrahandsuthyrningen överensstämmer med
bostadsrättslagen och står inskrivna i föreningens stadgar. En förening kan också välja att ta ut en avgift
för uthyrning och för att detta ska vara giltigt behöver det också stå i stadgarna.
Hör med grannarna

Enligt Sveriges Bostadsrättsrapport skulle 38 procent vända sig direkt till styrelsen medan 21 procent skulle avvakta om de misstänkte att en granne olovligt hyr ut sin bostad. Uppmana därför grannarna att prata med styrelsen om de misstänker att någon hyr ut olovligt i andra hand.