Nyheter

Staten ska bidra med 90 miljoner för Nya Slussen

 Trafikverket ska vara med och betala den del av Nya Slussen som gäller vattenreglering av Mälaren. Det här skriver StockholmDirekt.

Nya Slussen byggs bland annat med syftet att minska risken för att Mälaren ska drabbas av saltvatteninträngning och översvämning.

Enligt ett nytt avtal som klubbades i kommunfullmäktige på måndagskvällen ska statliga Trafikverket vara med och delfinansiera Mälarens reglering med 90 miljoner kronor framöver.

Utgångspunkten för Trafikverkets delfinansiering är att det krävs en rad åtgärder i Mälardalen för att skydda och förebygga översvämningsskador på statlig väg- och järnvägsinfrastruktur.

Foto: Stockholms Stad
Källa: StockholmDirekt