Nyheter

Kraftigt fall i bostadsbyggandet kan utlösa lågkonjunkturen

Byggsektorn har varit en motor för den ekonomiska tillväxten. Men nu väntar ett kraftigt fall i bostadsbyggandet som kan utlösa lågkonjunkturen, enligt Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

– Vi har varnat för det här, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Sveriges Byggindustrier till Arbetsmarknadsnytt.

Även om Sveriges ekonomi går på högvarv och företagen andas optimism väntar tuffare tider. Den varningen utfärdar fackförbundet Unionen i sin konjunkturprognos som presenterades under onsdagen. Stämningsläget inom industrin växlar ned, och BNP beräknas öka med 2,3 procent i år och 1,5 procent under 2019, enligt prognosen. Det här skriver Arbetsmarknadsnytt.

Byggsektorn har ökat kraftigt de senaste åren och stått för cirka 20 procent av den totala jobbtillväxten, påpekar Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen. Men nu väntar ett kraftigt fall i bostadsbyggandet som slår direkt mot industrin.

– Den kraftiga nedgången, i framförallt Stockholmsregionen, kan utlösa en lågkonjunktur. Det beror på att delar av industrin, framförallt företag inom trä och stål, har just byggsektorn som sin viktigaste hemmamarknad. Faller bostadsbyggandet så drar den med sig delar av tillverkningsindustrin. Om byggandet minskar kraftigt samtidigt som konjunkturen i omvärlden försvagas så pressas svensk ekonomi från två håll, säger Katarina Lundahl till Arbetsmarknadsnytt.

– Enligt Sveriges Byggindustriers konjunkturprognos faller antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus från 64 000 i konjunkturtoppen 2017 till 42 500 nästa år. En tredjedel av marknaden för nyproduktion har försvunnit på två år, säger Catharina Elmsäter-Svärd till Arbetsmarknadsnytt.

Utvecklingen är alarmerande, påpekar hon.

– Byggbranschen har avgörande betydelse för Sveriges tillväxt. Nedgången i nyproduktion är tydligast i Stockholm. Det innebär en stor risk för spridningseffekter till övriga delar av landet och till övriga delar av ekonomin, säger Catharina Elmsäter-Svärd till Arbetsmarknadsnytt.

Källa: arbetsmarknadsnytt.se