Nyheter

Grannar överklagar höghus på Kungsholmen

I slutet av september godkände stadsbyggnadsnämnden planerna på att ett nytt 17-våningars hus bakom ”Securitas-huset” på Lindhagensgatan 76. Planen är att riva den aktuella fastigheten, där bland annat ett tidigare parkeringsgarage finns, för att ge plats åt 72 nya hyresrätter, varav åtta servicelägenheter och en takterass.

Det här skriver Stockholm Direkt.

Men en intilliggande bostadsrättsförening, Lindhagensterrassen 6, gillar inte planerna och har överklagat detaljplanen till Mark- och miljödomstolen, vilket nyhetsbyrån Sirén var först att rapportera.

Bostadsrättsföreningen vänder sig bland annat mot att staden inte lyssnat på deras invändningar och att beslutet är fattat på ”felaktiga/missvisande förutsättningar”. Bland annat menar de att det tänkta huset kommer vara högre än befintliga hus, inte i samma höjd som staden menar, och att det ”kommer genom dess form uppfattas som ännu högre”.

Vidare skriver brf:en att det ”i ljuset av en vikande bostadsmarknad, är omotiverat att forcera bostadsbyggande på en plats som är direkt olämplig för ändamålet. Förslaget ter sig avsiktligt inlindat i ej genomförbara planer avsedda att dra uppmärksamheten från det problematiska läget för ett bostadshus”.

Allt detta enligt Stockholm Direkt.

Därför hoppas de att Mark- och miljödomstolen ska gå på deras linjen och att fastigheten även i fortsättningen ska användas som ”kontors-/industrifastighet.”

Källa: Stockholm Direkt

Bild: Koncept