Nyheter

K2A och Credentia vinner markanvisningstävling i Barkarbystaden

Järfälla kommun, K2A och Credentia tecknar avtal om markanvisning för 200 studentbostäder och en förskola i trä, 200 bostadsrätter samt lokaler för service och handel i ett kvarter i Barkarbystaden. Bostäderna kommer att ha 100 meter till den kommande tunnelbanestationen i Barkarbystaden.

K2As dotterbolag Svenska Studenthus och Credentia är tillsammans en av vinnarna i Järfälla kommuns markanvisningstävling i Barkarbystaden etapp III A. Förslagen i markanvisningstävlingen har utvärderats utifrån gestaltning och hur byggnaden bidrar till en levande, hållbar, social och tät stadsmiljö. Meriterande har varit att K2A och Credentia åtar sig att utveckla studentbostäderna och förskolan i trähuskonstruktion.

– Det vinnande förslaget från Svenska Studenthus och Credentia kommer att bidra till en attraktiv och integrerande bostadsbebyggelse, delvis i trä, för människor i olika åldrar och skeden i livet. Kvarteret kommer att tillföra dynamik och stadsliv och på ett bra sätt möta den bebyggelse som redan finns i Barkarbystaden, säger Christina Rapp Lundahl, kommundirektör i Järfälla kommun.

K2A bygger Svanenmärkta bostäder i trä i egen fabrik. Studentbostäderna utvecklas utifrån konceptet ”Student21an”, en yteffektiv bostad som tagits fram utifrån studenternas behov och efterfrågan.

– Det är glädjande att få vara med och utveckla bostäder i trä i framtidsområdet Barkarbystaden. Vårt koncept med yteffektiva bostäder passar bra in på marknaden här, säger Johan Knaust, VD K2A.

– Detta är ett stort och spännande uppdrag för Credentia och vi är glada att få etablera oss i Järfälla kommun samt att inleda ett samarbete med en så kompetent och nischad aktör som K2A, säger Credentias VD Ronny Jansson.

Markanvisningsavtalet avser kvarter 17 i Barkarbystaden etapp III A. Den totala byggrätten omfattar 25 000 m2 BTA. Beräknad inflyttning för studentbostäder, bostadsrätter och förskola är under 2021.

Om Barkarbystaden:
Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden IV, Barkarbystaden X, Veddesta 1, Veddesta 2, Veddesta 3 och Veddesta 4.

Detaljplanen för Barkarbystaden II har vunnit laga kraft och miljödom väntas under 2018. Detaljplanen för Barkarbystaden III har antagits av kommunfullmäktige i Järfälla i mars 2018. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen och väntar där på avgörande.

På bilden:
Visionsbild över K2A:s studentbostäder i trä och Credentias bostadsrätter i kommande kvarter nära tunnelbanan i Barkarbystaden.
Visionsbild: Reflex Arkitekter