Nyheter

Det anrika Astoriahuset på Östermalm omvandlas till bostäder och kontor

Astoriahuset på Östermalm, som byggdes på 1870-talet och i många år var en biograf, renoveras varsamt och byggs om till bostadshus. Delar av den gamla Astoriabiografen har rivits. Där byggs istället ett modernt kontorshus vars utformning ska harmonisera med de kringliggande byggnaderna.

I slutet av 2017 inledde Humlegården, som är projektets totalentreprenör, arbetet med att riva delar av det gamla Astoriahuset. Tanken är att den nya byggnaden, som ska inrymma kontor och fått namnet Nybrogatan 17, ska länkas ihop med den gamla byggnaden med hjälp av ett gemensamt tak.

– Att omvandla en äldre fastighet i innerstaden kräver stor varsamhet. Vi bevarar arkitektur från 1870-talet samtidigt som vi lägger till en byggnad med hög arkitektonisk ambition, säger Maria Lidström, chef för investering och utveckling på Humlegården.

Den gamla delen av fastigheten omvandlas till arton lägenheter där planlösningen utformats utifrån de ursprungliga rumsstrukturerna. På bottenvåningen restaureras den före detta biografentrén och blir ingång till publika lokaler i byggnaden. Samtidigt etableras en restaurang som ska drivas av krögaren Björn Franzén samt ett par butiker.

Arkitektur med inspiration från närliggande fastigheter
Tanken är att skapa en mötesplats för Stockholmarna som både hyllar lokalens historik och gör den relevant i samtiden. Arkitekten bakom den nybyggda kontorsfastigheten, 3XN Arkitekter, har lagt mycket energi på att skapa något nytt som samtidigt harmoniserar med de äldre kringliggande byggnaderna. I utformningen av kontorsfastigheten har arkitekterna hämtat inspiration från de sadeltak, brandgavlar och tegelfasader som är vanligt förekommande på de närliggande fastigheterna. Högst upp i kontorsfastigheten anläggs en gemensam takterrass som samtliga kontorshyresgäster kommer att ha tillgång till.

– Inne i den gamla biograffoajén finns många fina detaljer som kommer att restaureras, bland annat stucco lustro, karossieripanel, en skulptur, golv i kolmårdsmarmor samt en målning av konstnären Olle Hagdahl. Den neonbelysta baldakinen på husets fasad kommer också att renoveras, säger Maria Lidström.

Fakta: Astoriahuset och Riddargatan 17, om och nybyggnad av kontor och bostäder på Östermalm
Byggherre: Humlegården Fastigheter
Totalentreprenör: Arcona
Omfattning: 25 lägenheter, 4500 kvm kontorslokaler samt restaurang och butikslokaler
Projektkostnad: 400 miljoner kronor
Tidsram: Byggstart december 2017, beräknas stå klart andra kvartalet 2020
Arkitekt: 3XN Arkitekter

Bild:
Det gamla Astoriahuset från 1870-talet kommer i framtiden att bestå av såväl bostäder som kontorslokaler, en restaurang och butiker.
Bild: 3XN Arkitekter

Text: Annika Wihlborg