Nyheter

Ny fas i slussenbygget: Skeppsbron blir enkelriktad

Skeppsbron blir enkelriktad nästa vecka. Vilket påverkar innerstadsbussar, gående och cyklister. Men framförallt kommer det ge trubbel för turistbussarna skriver mitti.se

Nu ska man påla i marken nära bron mellan Gamla stan och SödermalmDet innebär att mer mark i gränslandet mellan Gamla stan och Slussen måste användas av Slussenprojektet.

För att komma åt att jobba måste vi ta körfälten i anspråk, säger Eva Rosman, kommunikationsansvarig för nya Slussen till mitti.se.

Nordöstra hörnan av Skeppsbron blir enkelriktad, vilket innebär att innerstadsbussarna måste köra på Munkbroleden istället för på Skeppsbron i norrgående riktning och busshållplatsen Slottsbacken i samma riktning försvinner.

Cyklisterna och gångtrafikanternas påverkas också genom att deras ytor minskar, vilket ger risk för ökad trängsel.

Mest påverkas turistbussarna, då deras tidigare parkeringar vid Slottskajen och Munkbroleden försvinner. Istället ska de parkera i busskörfält längs med Skeppsbron.

– Detta är något som kommer märkas av när turistsäsongen kommer igång ordentligt igen till sommaren, säger Eva Rosman.

Trafikförändringen börjar gälla från och med söndag 9 december och kommer pågå fram till midsommar 2019.