Nyheter

NCC bygger nya Fornuddens skola i Tyresö för drygt 300 miljoner

NCC ska på uppdrag av Tyresö kommun bygga nya Fornuddens skola i Tyresö utanför Stockholm. Ordern uppgår till drygt 300 MSEK.

– Tyresö växer och vi har behov av en ny skola i kommunen. I Fornudden i Trollbäcken bygger vi nu tillsammans med NCC en ny skola som möter våra framtida behov och som ska ersätta den gamla Fornuddens skola, säger Monica Larsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö kommun.

Den nya skolan kommer att rymma cirka 750 elever, från förskoleklass upp till årskurs 9. Byggnaden får 3 våningar och blir cirka 12 000 kvadratmeter stor. På taket kommer solpaneler att installeras för en energieffektiv drift av skolan. Runt byggnaden byggs en väl tilltagen skolgård som ska uppmuntra till lek och rörelse.

Fornuddens nya skola kommer att byggas på den plats där vård- och omsorgsboendet Ängsgården ligger idag. I NCC:s uppdrag ingår även att riva detta boende som flyttar till nya lokaler.

– NCC är en av de aktörer som bygger flest skolor i Sverige idag och de lärdomarna och erfarenheterna tar vi med oss när kommunen nu utvecklar Trollbäcken och vi bygger en hållbar skola för framtiden som stöttar barnens lärande, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sverige.

Rivningsarbetet påbörjas i januari 2019 och skolan beräknas vara färdigbyggd våren 2021.

Uppdraget är en utförandeentreprenad och ordern på drygt 300 MSEK orderregistreras i det första kvartalet 2019 i affärsområde NCC Building Sweden.

Bilden:
Illustration nya Fornuddens skola i Tyresö.
Illustration: Tengbom