Nyheter

Kritiserade byggen klubbade i Nockebyhov

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad har klubbat detaljplanen för det kritiserade radhusbygget i Nockebyhov. Det här skriver Stockholm Direkt.

I stället för tjugo radhus innefattar den nya detaljplanen för radhusen på Tyska Bottens väg i Nockebyhov 17 radhus fördelade på två huslängor om tio respektive sju hus. Radhusen är i två våningar med en suterrängvåning mot Tyska Bottens väg.

Under samma nämndsammanträde antogs även Familjebostäders projekt som möjliggör för 95 lägenheter i flerbostadshus.

De båda projekten ingår i det program för västra delen av Nockebyhov som stadsbyggnadsnämnden klubbade igenom 2013. Västra Nockebyhov ska totalt få runt 250 nya bostäder.

Bild: Småa AB
Källa: Stockholm Direkt