Nyheter

Huddinge samhällsplanerar för ökad valfrihet

Den 17 december beslutade Huddinges kommunfullmäktige om inriktningen för både byggnation och verksamhet i 22 planerade grund- och förskolor som bland annat innebär fem tillkommande kommunala förskolor och sex tillkommande fristående. Bland grundskolorna föreslås fem bli kommunala och fyra friskolor.

– Jag ser flera fördelar med det här förslaget. Dels säkerställer vi att det kommer finnas såväl fristående som kommunala alternativ när det gäller både skolor och förskolor. Dels kommer det finnas andra än kommunen som bygger själva lokalerna och förhoppningsvis kan vi lära av varandra, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Kommunens bolag Huddinge Samhällsfastigheter AB planeras bygga tre av förskolorna och fyra av grundskolorna. Resterande ska byggas av externa aktörer. Byggnation och drift för en skola och förskola föreslås utredas vidare och det gäller den i Gladö kvarn.

– Huddinge växer och det är välkommet att fler aktörer är med och tar ansvar för utbyggnadstakten. Skolor och förskolor är investeringar som kräver stora lån och då kan inte kommunen stå för alltihop, det skulle inte vara ekonomiskt hållbart, säger Malin Danielsson (L).