Nyheter

Tobin Properties utvecklar i framväxande stadsdel i Sundbyberg

Efter nyproduktionerna Vintergatan och Arkaden står fastigheten och bostadsrättsföreningen Rio på tur i fastighetsutvecklaren Tobin Properties framväxande stadsdel Sprängaren mitt i Sundbyberg.

– Centrala Sundbyberg är ett område som vi alltid tyckt är intressant. Här finns en stor efterfrågan och helt enkelt en bra anledning att bygga bostäder, säger projektchef Jamasb Ghofranifar, Tobin Properties.

Fastighetsutvecklaren Tobin Properties projekt Sprängaren centralt i Sundbyberg utgörs potentiellt av i slutändan fyra etapper.
De två första, Vintergatan och Arkaden, är redan inflyttade medan den tredje etappen Rio ska stå färdig för inflyttning hösten 2019.
Slaktaren är en tänkt fjärde utbyggnad, vars förutsättningar hösten 2018 vad gäller fastighet- och markförhållanden ännu inte är fullt klarlagda.

– Det har gått från enstaka projekt, och hade kunnat stanna där, till en hel stadsdel strax norr om Solna Business Park. Här var det tidigare en ganska död yta. säger Tobin Properties projektchef Jamasb Ghofranifar när Bygga Stockholm träffar honom på huvudkontoret på Humlegårdsgatan inne i Stockholm.

Byggnation och inflyttning
Brf Rio är ett omfattande projekt på sammanlagt 173 lägenheter i ett hus med fem trappuppgångar och en stor kommersiell våning
Hösten 2018 pågår bygget för fullt med sikte på första inflyttning i april 2019 och ett halvår framåt. I mitten på november är stommen rest i de två första trapphusen.
Att inflyttning sker parallellt med att byggnadsarbeten pågår ställer stora krav på totalentreprenören Gärahovs Byggs planering.

– Framförallt på grund av säkerheten, påpekar platschefen Göran Kron.
Det finns exempelvis bara en tillfartsväg för materialtransporter in till byggarbetsplatsen.

– Det är mycket där utmaningen ligger i projektet. Att få ihop det logistiskt. De som flyttar ska ju inte uppleva att de helt bor på en byggarbetsplats, säger projektchefen Johan Östblom.

Husets grundkonstruktion är att det står både på berg och är pålat.
Det uppförs sedan med betongytterväggar och en på stommen fastgjuten isolering.

– Sedan blir det mineralull och puts och delvis fasadklinker, berättar Gärahovs Byggs platschef Göran Kron.

Interiört är bärande skalväggar i betong.
Installationer döljs genom att dras i en 5 centimeter tunn golvplatta med pågjutning.

3d
Den kommersiella våningen längst ned i huset Rio är 3d bildad som en separat fastighet och ägs inte av bostadsrättsföreningen.

– Det innebär utmaningar tekniskt sett med att särskilja den kommersiella våningens teknik med bostadsrättsföreningens. De vill ju ömsesidigt äga och ha koll på sina egna tekniska installationer.
En andra fysisk utmaning, som Jamasb Ghofranifar ser som unik, är att rakt igenom fastigheten gick tidigare kommunens kombiledning med dagvatten och spillvatten 3-4 meter ner i marken.

En rördragning som Tobin Properties rev och först ersatte med en tillfällig lösning.
Projektchefen Jamasb Ghofranifar tittar på illustrationen på sammanträdesbordet och pekar på ytan framför Brf Rios hus mot Ekensbergsvägen.

– Sedan har vi dragit den nya kombiledningen utanför här, säger han.

”Modernt och stilrent”
Projektnamnet Rio vill antyda en sydländskt inspirerad design med ”en blinkning till de internationella influenser som växte sig starka i 50-talets Sverige”.

– Det ska vara modernt och stilrent, men med inslag av varma färger, tillägger Jamasb Ghofranifar.
I exempelvis köket går marmorstenens varma, gröna färg igen i bänkskiva och stänkskydd.
Lägenheterna i Brf Rio beskrivs generellt som ”kompakta men smarta och med en genomtänkt design”.
Där balkonger i en urban småstadsmiljö med rötter i det gamla Sundbyberg skänker utsikt över hustak och stadslandskap.

Ett litet torg med uteservering i fastighetens hörn mellan Vintergatan och Ekensbergsvägen är tänkt att förstärka den känslan.
Perspektiv och ljusförhållanden gör att Brf Rios bottenvåning – ovanför ett redan färdigt garage under marknivå – fylls med kommersiella lokaler för restauranger, caféer och annan verksamhet.

– Vi brukar normalt inte ha så här mycket kommersiella lokaler.
Men här passade inte någonting annat, avslutar projektchef Jamasb Ghofranifar på fastighetsutvecklaren Tobin Properties.

FAKTA I KORTHET:
Nybyggnad flerbostadshus Sundbyberg, Sprängaren Etapp C, Rio
Tidplan: maj 2017-november 2019
Byggherre: Tobin Properties
Totalentreprenör: Gärahovs Bygg AB
Arkitekt: DINELLJOHANSSON AB
Kostnad: 320 mkr

Av Thomas Andersson

Bild:
Huset i Tobin Properties tredje projekt Rio i kvarteret Sprängaren i Sundbyberg uppförs med putsade fasader delvis prydda med fasadklinker.
Bild: Tobin Properties