Nyheter

ABBA-Björns nya byggplaner på Djurgården får stark kritik

Björn Ulvaeus bygger ut sitt imperium på Djurgården. Nu ska en restaurang från 1800-talet rivas för att bli en del av ABBA-museet.

Björn Ulvaeus äger tomträtten till en fastighet intill museet och nu vill han bygga ut ABBA-museet och komplettera med hotell och restaurang. Frågan är dock känslig. Idag ligger Restaurang Linden på tomten. Byggnaden är grönklassad av Stadsmuseet och byggdes i slutet på 1800-talet.

Om planerna går i lås kommer restaurangen att rivas men fasaden behållas. En skur av synpunkter har kommit in till stadsbyggnadskontoret sedan planerna blev kända.

Riv för Guds skull inte restaurang Linden!”, skriver en upprörd Lidingöbo.

”Abba-huset som redan står där idag, är ett bra exempel på hur man kan förstöra en fin omgivning med bara enstaka tråkiga, billiga hus med lådporm” skriver en upprörd person.

Den 16:e januari 17:00 kommer det att hållas ett samrådsmöte i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan.