Nyheter

Nya parhus och villor med panorama i Ursvik

Panorama är det passande namnet på bostadsföreningen med nyproducerade parhus och villor med milsvid utsikt på en kulle i Ursvik, Sundbyberg.

– Och med terrasser vända mot söder högst upp på alla husen, tillägger Mariusz Gerlach, avgående vd för byggföretaget och husleverantören Serafim Moderna Hus.

Ursvik är Sundbybergs största stadsutvecklingsprojekt. En sedan tidigt 2 000-tal planerad, naturnära, stadsdel med varierad bostadsbebyggelse, skolor, butiker och annan service. I färdigutvecklat skick år 2026 med runt 20 000 invånare och cirka 8 500 bostäder, enligt nu gällande planering.
Brf Panorama består av 10 parhus och två villor i högt läge med vidsträckt utsikt.

– Vårt projekt är det enda med småhus, säger Mariusz Gerlach på Serafim Moderna Hus.

Husen i Ursvik är på uppdrag av Serafim Fastigheter uppförda av Serafim Moderna Hus. Byggentreprenören som i sin tur engagerat stomleverantör och tecknat kontrakt med alla underentreprenörer.

Parhus betyder två bostäder i samma i stadsvilla, lite grand som i ett engelskt ”townhaus”. Fast här i Ursvik i mer traditionell nordisk funktionalistisk tappning. Med naturnära färger, noggrant utvalda material och stramare formspråk. Där cementskivor, trä och plåt varierar fasaderna.

Arkitektbruket AB ritade husen och villorna som våren 2017 gick ut på marknaden som bostadsrätter. Efter ”rätt så mycket förberedande arbeten” fram till byggstart anlände första stommen från leverantören i Polen i juli samma år. Inflyttningen kom igång i februari 2018.

– Projektet genomdrevs med mycket hög hastighet. Vi har jobbat hårt för att uppnå leveranstiderna.
Stommarna till parhusen i tre plan levererades i princip varannan vecka från Polen till byggarbetsplatsen i Ursvik. Väggar, bjälklag och tak kom prefabricerade som kassetter.

– Vi byggde ett parhus med väderskyddad stomme på tre dagar, berättar Mariusz Gerlach.

Vertikal utmaning
Att parhusens yta på 115 kvadratmeter är vertikalt fördelad på tre plan har byggnadsmässigt varit lite av en utmaning.

– Det är arbetskrävande när du på så pass liten horisontell yta måste få rum med allting. Det är få skivor man bara sätter dit. Du måste kapa själv.

Viktigaste lärdomen från byggprojektet Brf Panorama i Ursvik?

– Ju mer arbete du lägger ned inför projektstarten desto bättre och snabbare projekt. Utan tvekan! Det är väldigt viktigt att alla håller tider och fullgör sina åtaganden med kvalitet, svarar Mariusz Gerlach, avgående vd på Serafim Moderna Hus.

FAKTA I KORTHET:
Nybyggnad parhus, villor Ursvik, Sundbyberg
Tidplan: mars 2017–september 2018
Byggherre: Serafim Fastigheter AB
Hus-, golv och målningsentreprenör: Serafim Moderna Hus AB
Arkitekt: Arkitektbruket AB
Kostnad: Cirka 50 mkr

Av Thomas Andersson

Bilden:
”Townhaus” i nordisk tappning i Sundbybergs nya stadsdel Ursvik.
Bild: Mariusc Gerlach