Nyheter

Stockholms stads linje om vinter-OS 2026 är oförändrad

Den grönblå majoriteten i Stockholms stads kommentar till Sveriges olympiska kommitté ansökan om vinter-OS 2026.

”När Sveriges Olympiska Kommitté i dag går vidare med en ansökan om vinter-OS i Sverige 2026 är vårt besked fortsatt att vi i grunden ser positivt på stora internationella evenemang som berikar Stockholm som upplevelse- och besöksstad, men att Stockholm inte kommer att avsätta några ekonomiska eller personella resurser, eller på annat sätt axla något formellt ansvar för värdskap eller för att arrangera sådana vinterspel, om de skulle komma att arrangeras i Sverige 2026.

Däremot ställer vi oss välkomnande till att, om sådana spel arrangeras, upplåta Stockholms arenor och offentliga rum för genomförande av deltävlingar i spelen, om SOK har intresse av att genomföra sådana i Stockholm. Sådana upplåtelser ska dock i sådant fall ske på kommersiella villkor och utan att belasta Stockholms skattebetalare.”