Nyheter

ZickZack i Kärrtorp

I januari påbörjade Besqab markarbetet med 93 lägenheter i direkt anslutning till Kärrtorp Centrum söder om Stockholm. De 93 moderna och yteffektiva lägenheterna är fördelade på två byggnader i vinkel som smälter in fint i omgivningen samtidigt som de har sin egen karaktär.

Produktionen av Besqabs bostadsprojekt ZickZack är igång. Storleken på lägenheterna varierar från ettor till femmor där de minsta lägenheterna är mellan 26-37 kvadratmeter och de största mellan 96-120 kvadratmeter. Åsa Carlsson på Besqab beskriver bostäderna som moderna och yteffektiva.

– I och med att det är så pass varierande lägenhetsstorlekar blir även kundgruppen väldigt varierande. Bostäderna passar ungdomar som flyttar hemifrån för första gången likväl som det unga paret som köper lägenhet tillsammans, familjer med barn samt det äldre paret som sålt villan, säger Åsa Carlsson.

Projektet består av två delar: dels ett högre hus mot torget i sex våningar samt en byggnad på fyra våningar mot gatan.

– De två byggnaderna skiljer sig åt gällande storlek, kulör och karaktär, samtidigt utgör de en gemensam ny bebyggelse med en anpassning till den sammanhållna befintliga bebyggelsen, förklarar Anna Hidemark, arkitekt på White.

Torghuset är högre än omgivande lamellhus och behövde ges en egen karaktär. Det är tänkt att skapa en ny fond mot Kärrtorp Centrum och utgöra en signaturbyggnad mot torget med sin sågtandade fasad. Sågtandningen ger utblickar och återfinns också i ett befintligt hus i Kärrtorp. Lamellhusen längs Kärrtorpsvägen har 4 våningar och sadeltak som kopplar till de omkringliggande husen i volym och i sin relation till gatan. Båda husen medger semiprivata rum i markplan för de boende i förhållande till utanförliggande trottoar. I bottenvåningen på torghuset finns det lokaler.

– Torghuset har en väldigt speciell zickzack-form vilket gett projektet dess namn. Huset längs Kärrtorpsvägen har mer klassisk 50-talskaraktär med sin lamellform och sadeltak, säger Åsa Carlsson.

Sedan september i år pågår arbetet med att resa stommen vilket kommer att pågå till februari nästa år. Den första inflyttningen beräknas till december 2019.

– Det är en trång arbetsplats med många boende i befintliga hus tätt runt omkring vilket är en utmaning, i övrigt går projektet bra, fortsätter Åsa Carlsson.

Byggnaderna ligger intill torget bekvämt nära bussar och tunnelbana vilket erbjuder mycket bra kommunikationer.
På frågan vad som utmärker projektet och vad man är mest nöjd med svarar Anna Hidemark att det är att husen fått var sitt tydligt signum.

– Vi är även nöjda med att den nya bebyggelsen förhåller sig så väl till den befintliga och samtidigt ger ett nytt inslag och uttryck i bostadsområdet. Att de nya byggnaderna ger något tillbaka till området. De bildar en fin inramning av torget och skapar liv i gaturummet genom lokalerna i bottenvåningen.

Fakta
Nybyggnad av flerbostadshus i Kärrtorp, Stockholm
Näskubben 2
Byggherre: Besquab Projekt & Fastigheter AB
Arkitekt: White Arkitekter AB
Byggstart: Januari 2018
Byggtid: 18 månader
Värde: 100-150 Mkr

Bild: Besqab/Zynka