Nyheter

Huge Bostäder säljer fastighet i Trångsund

Huge har sålt en fastighet i Trångsund till en ny bostadsrättsförening. Det är Banjon 1 med 82 lägenheter på Vistvägen 1, Bridgevägen 10 – 12, Printz väg 49. Stortorpsvägen 46-50. Köpeskillingen är 78,5 miljoner kronor.

Försäljningen till bostadsrättsföreningen följer kommunens ägardirektiv till Huge Bostäder som ger bolaget möjlighet att sälja till de hyresgäster som vill ta ansvar för sitt eget boende.

– Ombildningen är inom ramen för Huges ägardirektiv som gör det möjligt för bolagets hyresgäster att ombilda hyreslägenheterna de bor i till bostadsrätter, säger Gunilla Helmerson Huges styrelseordförande (M).

– Försäljningen ger en bra förstärkning för att fortsätta rusta upp och investera i äldre och nya fastigheter, säger Huge Bostäders vd Karin Strömberg Ekström.

Tillträdesdag: 15 januari.

Under 2017 såldes en fastighet, Lövgården 1 i Vårby med 196 lägenheter till en bostadsrättsförening. Inga fler försäljningar planeras till bostadsrättsföreningar i nuläget.

Mer om
Fastigheten Banjon 1 inrymmer 3 lamellhus (82 lägenheter och 1 samlingslokal) och ett friliggande parkeringsdäck. Fastigheten har adresserna Stortorpsvägen 46–50, Bridgevägen 10–12, Printz väg 49 och Vistvägen 1 i Trångsund. Lägenhetsytan uppgår till 3 734 kvm och lokalytan till 103 kvm. Totalt finns 45 garageplatser och 20 öppna parkeringsplatser. Tomtarealen är 11 320 kvm.