Nyheter

Bostadskrisen stressar unga stockholmare

Unga stockholmare har sämre livskvalitet än jämnåriga i övriga Sverige. Stockholmare utmärker sig genom att vara mer missnöjda med sin boendesituation och att fler hyr i andra- och tredjehand.

– Bostadsbristen är ett generationssvek. Sju av tio unga i Stockholm ser bristen på bostäder som en av de största samhällsutmaningarna, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier.

Oron för bostadsbristen är större än oron för till exempel brottslighet och migration.

– Bristen på bostäder sätter hela vuxenlivet på vänt för en växande andel stockholmare. Det finns ingen bostadspolitik för den som varken har kapital, kötid eller kontakter, säger Anna Broman.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sveriges Byggindustrier. Syftet är att följa en grupp unga vuxnas över en längre tid, för att öka förståelsen för hur man etablerar sig på bostadsmarknaden. Totalt har 1 012 personer i åldrarna 18 till 25 år intervjuats.