Nyheter

Ny förskola byggs för det växande antalet barnfamiljer i Midsommarkransen

I Midsommarkransen i södra Stockholm ersätts en befintlig förskolepaviljong med en större permanent förskola med åtta avdelningar. Den nya förskolan byggs i kvarteret Fiberpennan, ett kvarter i Midsommarkransen som har behov av fler förskolor.

Den nya förskolan får åtta avdelningar och placeras öster om den nu avvecklade paviljongförskolan för att barnen ska få tillgång till en så stor förskolegård som möjligt. När den nya förskolan står klar innebär det en fördubbling av kapaciteten jämfört med när paviljongen fanns på platsen. Den innehöll fyra avdelningar, hälften så många som den förskola som nu byggs och som beräknas stå inflyttningsklar i juni 2019.

– Bygget fortlöper helt enligt tidsplan. Vi fick tätt hus i slutet av 2018, såväl väggar som klimatskal är nu färdigbyggt. Nu ägnar vi oss bland annat åt installationsarbeten, flytspackling av golven och målningsarbeten. Den nya förskolan består delvis av prefabkomponenter, däribland betongväggar och tak. Det är visserligen ovanligt att placera ett tillagningskök på tredje våningen i en förskola, men det kommer att finnas en hiss i byggnaden så det bör inte vara något problem, säger Christoffer Fjällid, projektchef på SBG Byggen, som är projektets generalentreprenör.

– Vi väljer att ha avdelningarna på de två lägsta våningsplanen för att prioritera barnens kontakt med marknivån och därför placeras kök, personalrum och fläktrum på det översta våningsplanet. Från personalrummet på tredje våningen blir det jättefin utsikt med Mälarglimt. Förskolan är utformad enligt SISAB:s projekteringsanvisningar och kommer att miljömärkas enligt Miljöbyggnad nivå silver. Det blir en jättefin inomhusmiljö, vi satsar mycket på bra akustik med ljudabsorbenter i såväl väggar som tak. Det gör att bullret absorberas i varje rum och därför kan dörrarna stå öppna mellan olika lekrum utan att störa från ett rum till ett annat, säger Björn Sundström, projektansvarig för den nya förskolan på Sisab.

Tillagningskök på tredje våningen
Förskolan består av tre våningsplan och har ritats av Cedervall Arkitekter. De åtta avdelningarna inryms på de två lägre våningsplanen, medan tillagningsköket och personalutrymmena finns på husets tredje våning. En anledning till att man väljer att bygga förskolan på tre våningsplan är att göra den så yteffektiv som möjligt och samtidigt maximera lekytan utomhus för varje barn. Den nya förskolan får ett bra läge mellan Hägerstensåsen och Örnsberg, med närhet till naturen och stora lekytor för varje barn.

FAKTA I KORTHET
Fiberpennan, nybyggnad av förskola i Midsommarkransen, Stockholm
Tidplan: april 2018- juni 2019
Byggherre: Sisab, projektansvarig Björn Sundström
Projektledare: COWI Projektbyrån, Sara Nilsson
Generalentreprenör: SBG Byggen, projektchef Christoffer Fjällid
Arkitekt: Cedervall Arkitekter, Hans Bengtsson och Cristina Danielsson

Text: Annika Wihlborg

Bilden:
Den nya förskolan byggs på en optimal tomt i Midsommarkransen.
Bild: Cedervall Arkitekter