Nyheter

Stockholms stad dömer ut viten mot entreprenörer inom snöröjning och halkbekämpning

Trafikkontorets uppföljning av snöröjning och sandning har visat att det finns entreprenörer som inte fullföljt sitt uppdrag fullt ut. I vissa fall gällande halkbekämpningen kommer det att vara aktuellt med utebliven ersättning, och i vissa fall är det aktuellt att staden ger vite.

– Stockholmarna måste få en bättre snöröjning, inte minst av gångytor och trottoarer. Den snöröjning som finns idag måste också fungera. Därför är det uppseendeväckande att vissa entreprenörer inte skött sitt åtagande, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Trafikkontoret följer löpande upp att snöröjning, sopsaltning och sandning fungerar, och stockholmarnas felanmälningar och synpunkter är till stor hjälp både för att kunna göra punktinsatser och för att se var en upphandlad aktör har brustit.

– Vi gör successiva ambitionshöjningar av snöröjningen för gående i alla de nya upphandlingar som görs, men den kontroll av att de avtal som finns följs är också viktig. Därför är det bra att staden nu kommer att utdöma viten för entreprenörer som inte levt upp till vad de åtagit sig. När stockholmarna inte fått den service vi gemensamt betalar för är det självklart att staden måste agera, säger Daniel Helldén.

Noterbart är att många entreprenörer följt sitt åtagande och genomfört ett både viktigt och uppskattat uppdrag. Gällande de aktörer som inte fullföljt eller levt upp till avtal kan de vara aktuellt med sänkta eller uteblivna ersättningar samt vite beroende på hur stort avsteg från vad som varit avtalat som skett.

Fakta om snöröjning:
I den grönblåa budgeten för 2019 läggs fem miljoner kronor på ett försök med sopsaltning på gångbanor och trottoarer. Försöket genomförs i delar av Vasastan. För att kunna förbättra snöröjningen på gångbanor krävs nya metoder och längre försök för att vi ska veta hur en förhöjd standard bäst kan utföras, för att klara olika beläggningar och hinder som olika typer av gatumöbleringar, stolpar och lösa föremål.
Sopsaltning av gångbanor och trottoarer kommer att genomföras i större skala nästa vinter om det nu pågående arbetet faller väl ut.
I nya upphandlingar av snöröjning har gående prioriterats upp. Dessa upphandlingar träder i kraft september 2019 för Hägersten-Liljeholmen, Bromma, Skärholmen och Älvsjö och en sådan upphandling trädde i kraft redan för årets säsong avseende Enskede-Årsta-Vantör.
Den upphandling som nu startar för innerstaden, Hässelby-Vällingby och Järva kommer både innebära att snöröjningen i ytterstaden likställs med den i innerstaden samt att gående prioriteras upp.

Bilden:
Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.