Nyheter

Nya förskolor i Trångsund och Balingsnäs

Inom kort kommer Huddinge kommun att påbörja bygget av två nya förskolor med tillsammans 320 platser. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en investeringsram på totalt 135 miljoner för ändamålet. De två förskolorna kommer att ligga i Balingsnäs och Trångsund.

– Huddinge växer rejält och då är det viktigt att det inte bara byggs nya bostäder utan även allt det där andra som behövs som till exempel förskolor. Här får vi nu två nya och moderna förskolor med bland annat tillagningskök och höga miljö- och energiklassningar, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Förskolan i Balingsnäs kommer att ersätta den befintliga Balingsnäs förskola från 1978 och kommer att ha plats för 160 barn i två våningar. Förskolan väntas vara klar för inflytt till sommaren 2021.
Förskolan i Sjöängen kommer att byggas i korsningen Sjöängsvägen/ Trångsundsvägen alldeles intill Trångsundsskogens naturreservat. Även den kommer att ha plats för 160 barn i två våningar och planeras vara klar andra halvåret 2021. Den nya förskolan kommer att frigöra lokalerna i nuvarande Sjöängens förskola som kommer att tas över av den fristående förskolan Friskus.
Bägge förskolorna uppnår nivåerna miljöbyggnad silver och nivå guld för energi.

 – Nu byggs nya smarta förskolor där personalen får förutsättningar att forma en flexibel verksamhet för lek och lärande. Vi ger våra barn trygga och fina förskolor med god tillgänglighet till grönområden och naturreservat, säger Tomas Selin (C), ordförande i förskolenämnden.