Nyheter

Något fler jobbtillfällen i Stockholm och Uppsala i vår

Arbetsgivare i Stockholm och Uppsala tror på en något ökad efterfrågan på arbetskraft under andra kvartalet 2019. Sysselsättningstrenden ligger på +4 procent, vilket är något svagare än förra våren då prognosen låg på +8 procent. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +9 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.
– Det är verkligen arbetstagarnas marknad nu, med stor kompetensbrist och en ljus prognos för fler jobbtillfällen under våren i Stockholm och Uppsala. När det finns många jobb att välja på betyder det också att många företag behöver tänka nytt kring rekryteringen för att säkra sin kompetensförsörjning, både nu och i framtiden, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige.
Det våras för något fler jobb i Stockholm och Uppsala
Sysselsättningstrenden för Stockholm- och Uppsalaregionen är +4 procent, en minskning från föregående kvartals jobbprognos på +8 procent. Prognosen innebär att arbetsgivare i regionen tror på en något ökad jobbtillväxt under våren, men är något svagare jämfört med motsvarande period förra året, då prognosen låg på +7 procent.
Rekordprognos i norr – negativ prognos i söder
Arbetsgivare i norra Sverige lämnar en rekordprognos på +27 procent och tror på en rejält ökad efterfrågan på arbetskraft under det kommande kvartalet. I Östra Götaland och mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län ingår, rapporterar arbetsgivare fortsatt positiva prognoser. I de övriga storstadsregionerna tror arbetsgivare i Västra Götaland på en stadig jobbtillväxt med en prognos på hela +13 procent, medan arbetsgivare i Skåne och Blekinge län rapporterar en negativ sysselsättningstrend på -7 procent.
Svenska arbetsgivare förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft under det kommande kvartalet med en sysselsättningstrend på +9 procent. Det är den starkaste siffran på nästan två år och fem av sex regioner rapporterar positiva jobbprognoser. Jämfört med motsvarande period förra året är prognosen hela sju procentenheter starkare. Då förväntade sig svenska arbetsgivare knappt någon jobbtillväxt, med en svag sysselsättningstrend på +2 procent.
Hotell- och restaurang samt byggbranschen går som tåget
Åtta av de tio undersökta branscherna i Arbetsmarknadsbarometern visar positiva jobbprognoser inför årets andra kvartal. Arbetsgivare i hotell- och restaurangbranschen rapporterar en urstark prognos på +23 procent. I byggbranschen tror man också på en starkt ökad efterfrågan på arbetskraft med en sysselsättningstrend på +17 procent, ett rejält uppsving på hela 29 procentenheter jämfört med motsvarande period förra året. Även inom transportsektorn, tillverkningsindustrin samt finans-, fastighets- och uppdragssektorn förväntas en stor efterfrågan på kompetens.
– Arbetsmarknadsbarometern visar att arbetsgivare i många branscher tror på en expansiv arbetsmarknad under årets andra kvartal. Särskilt hotell- och restaurangbranschen förväntas gå som tåget, vilket är en bransch som ger många utrikesfödda och unga en fot in på arbetsmarknaden, säger Mikael Jansson.
Foto: Manpower