Nyheter

Serafim Fastigheter förvärvar ytterligare förvaltningsfastighet i Stockholm

Serafim Fastigheter utökar sin förvaltningsportfölj och förvärvar Guldfisken 1 i Sollentuna. Kontorsfastigheten är idag fullt uthyrd och målsättningen är att genom aktiv förvaltning öka det långsiktiga fastighetsvärdet.
– Det är väldigt positivt att vi kan fortsätta vår transaktionsintensitet och förvärva fastigheten i Sollentuna som ligger i ett mycket attraktivt mikroläge där det i kommunens översiktsplan planeras för förtätning av bostäder och verksamheter, säger Rickard Jacobsson, VD Serafim Fastigheter.
– I och med ytterligare förvärv stärker vi bolagets kassaflöde och kan med aktiv förvaltning utöka det långsiktiga värdet för både Serafim Fastigheter samt våra hyresgäster, fortsätter han.