Nyheter

Detaljplanen i Bålsta har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus har vunnit laga kraft.
Detaljplanen för Väppeby 7:18 m.fl, Tvåhus, antogs av Håbo kommunfullmäktige den 26 februari 2018. Planen överklagades först till Mark- och miljödomstolen och sedan till Mark- och miljööverdomstolen. Fredagen den 8e mars 2019 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte bevilja prövning av mark- och miljödomstolens beslut. Det innebär att detaljplanen vann laga kraft omedelbart.
Preservia Hyresfastigheter AB  kan därmed ta nästa steg i projektutvecklingen av framtidens bostäder i Bålsta, tillsammans med Scandinavian Property Group (SPG).