Nyheter

Kanozi ritar världsunikt laboratorium för paleogenetik

Kanozi Arkitekter har fått uppdraget att rita ett av världens största labb för DNA-forskning på gamla ben och andra forntida organiska rester. Det är Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet som tillsammans inrättar Centrum för paleogenetik, CPG, vid Stockholms universitet.
– För Kanozi är det otroligt spännande att hjälpa framstående forskare sy ihop två forskningsenheter till ett större. Labbets användare, deras forskning och arbetsglädje har högsta prioritet för oss, säger Johan Casselbrant, chefsdesigner och huvudägare på Kanozi.
Centrum för paleogenetik, CPG, är ett helt nytt forskningscentrum som inrättas i Arrheniuslaboratorierna vid Stockholms universitet. Forskningen bedrivs idag inom Institutionen för arkeologi och antikens kultur, AAK, vid Stockholms universitet respektive vid Enheten för bioinformatik och genetik, BIO, vid Naturhistoriska riksmuseet. Med centrumet hoppas parterna kunna ta en världsledande position inom forskning på förhistoriskt DNA.
– Fastigheten rymmer redan idag det stilbildande laboratoriet som Nyréns designade på 1970-talet, men tekniskt behöver det uppgraderas till att fungera för DNA-forskning. DNA-labbet ska vara tätslutet, ha övertryck för att utesluta kontanimering utifrån och alla som går in i labbet måste passera en speciell luftsluss.
Nu kommer Kanozi, som har fått uppdraget av fastighetsägaren Akademiska Hus, att ta fram ritningar och bygghandlingar för ombyggnadsprojektet i nära samarbete med forskarna.
– Förutom de tekniska kraven på miljön, har forskarna redan arbetat fram en tydlig plan på vad de behöver och hur de vill arbeta i det nya labbet. Vårt bidrag är att paketera deras arbetsmiljö riktigt fint, rationellt och kreativt vilket tillför arbetsglädje i vardagen och kvalitet till hela verksamheten.
Kanozi har arbetat med laboratorier tidigare, bland annat Karolinska Institutets forskningslabb, Astra Zenecas labb i Mölndal och Astra i Boston.
– Vi har lång samlad erfarenhet och goda referenser vilket gjorde att vi blev utvalda till uppdraget, säger Johan Casselbrant.
Laboratoriet, som blir 500 kvm stort, kommer att bli ett av världens största DNA-labb och beräknas stå klart hösten 2019.
Bilden:
Arrheniuslaboratoriet vid Stockholms universitet.
Bild: Wikipedia