Nyheter

SABO: Ny rapport visar att Byggpriserna skenar

Anbudspriserna till allmännyttans nya bostäder har rusat i höjden mellan 2015 och 2018 – och det beror inte på byggregler, standardhöjningar eller markpriser.
Trots de anmärkningsvärda prishöjningarna och trots rådande högkonjunktur varslar nu byggbranschen och konkurserna ökar.
De ständigt ökande priserna för att bygga nya bostäder var inget nytt 2015, när Konkurrensverket visade att konkurrensen var eftersatt. I var femte upphandling av bostäder fick de allmännyttiga bostadsföretagen endast 0-2 anbud. Men det var droppen som föranledde SABOs satsning på att öka konkurrensen genom att bredda anbudsmarknaden med utländska totalentreprenörer. Nu ser man effekterna av detta arbete.
SABO har gått igenom samtliga anbud för totalentreprenader för nybyggnad av bostäder till allmännyttan från januari 2015 till oktober 2018. Utvärderingen visar att andelen utländska anbud visserligen har ökat, men att anbudspriserna ändå har ökat kraftigt under samma period.
Det finns få ljus på horisonten när det gäller allmännyttans möjligheter att bygga bostäder som människor har råd att efterfråga. Breddningen av anbudsmarknaden, SABOs Kombohus och upphandlingssystemet Flex är några av de få.
Vem mer än SABO vill ta ledartröjan?
Är byggbranschen redo att förändra sig i grunden?