Nyheter

FÖRETAGSPRESENTATION: Ljudisoleringsexperten – gör Stockholm tystare

Ljudisoleringsexperten löser problem med ljud i kontor, lägenheter och restauranger. Företagets breda erfarenhet av ljudisolering och kunnande inom byggområdet är en garant för effektiva och kostnadsbesparande åtgärder.

STÖRNINGAR FRÅN LJUD försämrar välbefinnande och trivsel i hemmet. Detta gäller även på arbetsplatsen där buller har visat sig negativt för prestationsförmågan och leda till mer stress och högre frånvaro.

Kostnadseffektivt

Vid problem med ljud i lägenheter kan Ljudisoleringsexperten föreslå och genomföra just de åtgärder som behövs. Inledningsvis räcker oftast ett besök som inkluderar utredning och kostnadsförslag. I flertalet fall behövs ingen akustikmätning.

– Vi ser direkt vad som behöver göras och presenterar en åtgärdsplan, berättar Niklas Adrian, projektansvarig på Ljudisoleringsexperten. Vi försäkrar kunden att problemen löser sig om planen följs. Kunden får också en offert på det fysiska jobbet. Det är viktigt att ett proffs sedan svarar för genomförandet.

I sammanhanget måste man förstå att ljudisolering inte är något vanligt bygghantverk. Även om bra ritningsunderlag finns, måste ett proffs med rätt handlag och rätt erfarenheter göra jobbet. Bra isolering baseras inte enbart på rätt produkter och komponenter; dessutom måste montaget göras rätt. Exempelvis räcker det inte med att själva undertaket är rätt, alla akustikfogar och alla gummidämpningar måste vara på plats. En hantverkare som inte är kunnig i ljud kanske orsakar fasta förbindningar där ljudet fortplantar sig.

Erfarenhetsbaserade utredningar

– Vi har så lång erfarenhet av olika byggnadstyper och ljudproblem att vi lätt kan lista ut ljudkällorna och vilka vägar ljudet tar, berättar Niklas Adrian. Att kunden inledningsvis beställer en dyr akustik mätning är oftast inte nödvändigt. Med oss som utredare är det billigare att direkt föreslå åtgärder. Innan frågar vi alltid vad kunden vill uppnå med åtgärderna, för att få målsättningen på rätt ambitionsnivå. Kostnaden begränsas genom att göra rätt från början. Att göra fel kostar mer i längden.

Ljudisoleringsexperten tar också fram lösningar för kontorsmiljöer. Många uppdrag handlar om ljudisolering av cellkontor, antingen nybyggda eller befintliga. I vissa fall behöver kunden en isolering som klarar en viss sekretessklass.

Här har Ljudisoleringsexperten tagit fram ett eget koncept för mellanvägg som endast är något dyrare än vanlig gipsvägg. Därför är det mer kostnadseffektivt att från början bygga den isolerade väggen, än att ljudisolera i efterhand.

– Även i kontorsmiljöer arbetar vi givetvis med lösningar som förhindrar buller mellan planen, bland annat stomljud och stegljud som sprider sig, samt för att reducera buller utifrån, berättar Niklas Adrian. Vi kan alltid garantera en viss ljudklass och efter åtgärderna verifierar vi genom mätningar.

Nästan varje byggnad är unik och ljudkällorna kan vara mycket olikartade och ta olika vägar. Att kartlägga och utreda komplexa problem är företagets styrka. En av Ljudisoleringsexpertens drivkrafter är i själva verket viljan att alltid kunna hjälpa kunderna, oavsett hur svåra uppdragen är. Ljudisoleringsexperten arbetar självständigt men tar också gärna vid där akustikkonsultens uppdrag avslutas.