Nyheter

FÖRETAGSPRESENTATION: Polyseam säkrar ditt brandskydd

När kabeldragning och andra tekniska genomföringar dras genom brandklassade tak, väggar och bjälklag som bryter byggnadens brandcellsgränser måste brandskyddet återställas.
– Det gör du med Polyseams produkter!

En global tillverkare av byggmaterial, specialiserad på passivt brandskydd, tillägger det numera norskägda Polyseams försäljningschef Per-Anders Sjöbeck.

POLYSEAM tillverkar tätningsmedel, lim, spackel och produkter för passivt brandskydd. Produkter som marknadsförs genom varumärkena Protecta och GRIFT.

– Jag vågar påstå att vi är marknadsledande inom passivt brandskydd, säger Per-Anders Sjöbeck.

Hur brandskyddet ska utformas återfinns i ett projekts brandbeskrivning.

Handlingen är tillgängligt redan i ett tidigt skede av byggprojektet och redovisar hur indelning av brandceller/brandsektioner ska utformas.

I den färdiga byggnaden fungerar cellerna som ett skydd mot spridning av brand och rök till angränsande rum, om en brand skulle bryta ut någonstans i byggnaden.

– Det kan vara konstruerat så att en vägg ska klara att stå emot brand i till exempel 60 minuter. Gör du hål och går igenom med rör, kablar, ventilation, etc., då försvinner brandskyddet, förklarar Per Anders Sjöbeck.

Det är då – när brandskyddet ska återställas – som Polyseams produkter kommer in i bilden.

– Passivt brandskydd är ett system av produkter, där du använder brandfogmassa, brandskyddsmålade stenullsskivor, högsvällande grafitmaterial och gipsbaserad brandskyddsmassa.

Handlar det om en mindre spalt runt genomföringen, så används Polyseams brandfog och drevning.

– Har du en större ursparing används målad skiva i kombination med brandfog. I bjälklag när det är krav på bärighet gjuter man igen med Polyseams brandmassa i kombination med högexpanderande grafitprodukter.

Polyseams olika svällande material som brandstrypare, rörmanschetter och grafitfogmassa används när svåra genomföring- ar ska tätas, som traditionella brandfogmassor inte klarar av, exempelvis större plaströr.

Utbildning och utveckling

Företag specialiserade på brandtätning, byggbolag och nischade fogentreprenörer är typiska företagskunder som Polyseam erbjuder utbildning inom passivt brandskydd. Företaget håller även kurser om lagar och gällande regelverk för brandkonsulter, brandingenjörer och utförandekontrollanter.

– Detta ser vi som ytterst viktigt för att säkerställa att montagen utförs på korrekt sätt av en montör med rätt kunskap och support.

Stark position!

Byggmaterialtillverkaren Polyseam har en toppmodern produktionsanläggning och forskningsavdelning i England. Och sist – men inte minst – ett eget brandlabb hemma i Norge, understryker försäljningschefen Per Anders Sjöbeck.

– Vi gör kontinuerliga brandtester uppdaterar våra produkter och följer de senaste standarderna på marknaden.

Lång erfarenhet, hög kompetens och stora investeringar resulterar i innovativa produkter och en stark position inom området passivt brandskydd!