Nyheter

Så ska Huddinge utvecklas de närmaste åren

Huddinges plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning beslutades av kommunfullmäktige den 18 mars. Planen beskriver hur vi ska utveckla Huddinge åren 2019–2021 och ger en utblick till 2032. Vad, var och när ska vi bygga? Det är frågor som planen ger svar på.

Cirka 20 000 nya bostäder planeras i Huddinge kommun till 2030. Kraftigast tillväxt visar de tre områdena Flemingsberg, Kungens kurva och Centrala Huddinge. 18 500 av bostäderna ska byggas längs med Spårväg syd. Nya förskolor, grundskolor, idrottslokaler, äldreboenden och infrastruktur så som nya cykelvägar planeras också.

Planen visar vilka projekt som pågår, vilka som planeras och vilka som ska starta 2019.

Foto: Thomas Henrikson