Nyheter

Marcus Svanberg, VD Länsförsäkringar: ”Unga kommer i kläm med dagens bostadspolitik”

Fler och fler oroas över prisfall på bostäder. Värst är det bland de unga, där flera nyligen fick uppleva sin första räntehöjning någonsin. Andra har köpt sin bostad på toppen, skriver Dagens Industri.

– En allmän prisnedgång som vi hade för ett år sedan har påverkat de enskilda bostadsägarna. Räntehöjningen kan också ha bidragit i och med de ökade utgifterna, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. till Dagens Industri.

SCB:s statistik över bostadsmarknaden för unga pekar på att den sk. etableringsåldern på bostadsmarknaden ökar, det vill säga när unga har ett eget boende. Den har förskjutits från 21 år 1985 till 29 år idag.

– Det beror ju på att det är så svårt att få ett boende i första hand, både när det gäller det ägda boendet och ett hyreskontrakt. Så det är tufft för unga och en målgrupp som vi försöker uppmärksamma men som tyvärr hamnar i kläm med dagens bostadspolitik, fortsätter Marcus Svanberg.

Marcus Svanberg efterlyser reformer som kan underlätta för framför allt unga att ta sig in på bostadsmarknaden. En sänkning av reavinstskatten är en av dem.

– Jag tror också att ökad rörlighet gynnar bostadsmarknaden och de yngre. I dag är många bostäder upplåsta av äldre som inte vill flytta till en mindre bostad på grund av reavinstskatten. Men får man fart på flyttkedjorna så att äldre säljer sina villor och barnfamiljer kan flytta in där, då frigörs även lägenheter.

Att hitta en modell som gynnar långsiktigt bosparande är ett annat förslag samt att politikerna borde titta på möjligheten att lätta på de införda restriktionerna hos unga, menar Marcus Svanberg.