Nyheter

Svenska Akademin och Stockholms stad i hyrestvist

Svenska Akademien och Stockholms stad har råkat i luven på varandra kring ett avtal. Stadshuset anser att Akademien måste börja betala hyra för Börshuset. Anders Olsson menar att de betalade en engångssumma för över 100 år sedan, rapporterar SVT Nyheter.

– Det är inget konstigt i avtalet som sådant. Betraktat i modern tid kanske det framstår som udda, säger Erika P Björkdahl, universitetslektor i civilrätt till SVT Nyheter.

Avtalet mellan Svenska Akademin och Stockholms stad skrevs 1914. Av avtalet framgår det att Svenska Akademin ska ha rätt till delar av börshuset för all framtid mot engångssumma (600 000 kronor – motsvarar dagens penningvärde 29 329 889) som Akademien då betalade.
Fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) gick i mitten på mars ut och sade att hyresavtalet måste omförhandlas – Svenska Akademien måste börja betala hyra.Spelar det då någon roll hur gammalt ett avtal är och kan man ingå avtal som gäller ”för all framtid”?

– Det är inget konstigt i avtalet som sådant. Betraktat i modern tid kanske det framstår som udda, men med hänsyn till vad parterna nog ville uppnå när de ingick avtalet framstår det som rimligt säger Erika P Björkdahl, docent i civilrätt vid Uppsala universitet och föreståndare för IFF-institutet för fastighetsrättslig forskning.

– Nu, 100 år senare tycker fastighetsägaren att det här inte är ett bra avtal längre. Rent krasst kan man säga ”trist för er, men avtal ska hållas”. Man kan inte låta den juridiska bedömningen färgas av att Svenska Akademin nu är under lupp på grund av det senaste årets händelser, säger Erika P Björkdahl.

– Men det ska sägas att det finns laglig möjlighet att genomdriva förändringar i ett avtal – nämligen 36 § i avtalslagen. Med den kan man jämka avtalsvillkor som är oskäliga. Om Stockholms stad skulle lyckas med det låter jag vara osagt, säger Erika P Björkdahl.