Nyheter

Frösundavik utvecklas för rekreation, friluftsliv och stärkta naturvärden

Norra Frösundavik ska utvecklas med förbättrad tillgänglighet, anläggningar för rekreation och friluftsliv och ett nytt strandbad i Brunnsviken, enligt den principöverenskommelse som beslutades i kommunstyrelsen i Solna stad den 25 mars. Samtidigt ska viktiga naturvärden stärkas och stor vikt läggs vid att värna om kulturlandskapet i den Kungliga nationalstadsparken.

– Nu förbättrar vi den norra delen av Hagaparkens och gör det unika kulturlandskapet mer tillgängligt och attraktivt. Samtidigt som parken får ett efterlängtat tillskott av friluftsaktiviteter ställer vi höga krav på att viktiga naturvärden stärks i området, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Utvecklingen av Annelund i norra Hagaparken innebär:
Ett nytt strandbad i Brunnsviken
Rekreation och friluftsaktiviteter som utegym, tennis och boule
Förbättrad tillgänglighet till nationalstadsparken för allmänheten
Sammankoppling av gång- och cykeltrafik
Ökad tillgänglighet till strandområdet
Ny bebyggelse för kontor, service och servering
Förstärkta naturvärden i Haga och Ulriksdal
Åtgärder för minskade föroreningar från Uppsalavägen
Förbättrad vattenkvalitet i Brunnsviken

Bättre förutsättningar för naturmiljö och friluftsliv
Ny bebyggelse ska bidra till förbättrade förutsättningar för naturmiljö och friluftsliv. Solna stad kommer att ställa krav på att anläggningar anpassas till den omgivande nationalstadsparken och att det ekologiska sambandet mot Ulriksdal längs Uppsalavägen stärks.

Nu påbörjas arbetet med detaljplan
Principöverenskommelsen med Mengus genom Fastighets AB Solna Haga beslutades i kommunstyrelsen, Solna stad, den 25 mars 2019. Enligt överenskommelsen står Mengus för kostnaderna för projektering och de planerade anläggningarna i området. Miljö- och byggnadsförvaltningen får nu i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Bild: Solna stad