Nyheter

Haninge kommun når högsta NKI-nivå sedan mätningarna startade

Kommunens totala NKI-resultat gentemot företagare landar för 2018 på 75, ett mycket högt indexresultat. Framgången är en följd av ett långsiktigt strategiskt arbete i hela kommunen. I kommunens näringslivsstrategi är kommunens service gentemot företag en av de tre prioriterade delstrategierna vilket har varit viktigt för att få hela kommunen att arbeta åt samma håll.

NKI-mätningen är en servicemätning gentemot företag och berör myndighetsärenden inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd och som görs i samverkan med SBA och SKL. Det är en viktig undersökning som ger oss ett bra underlag för att fortsätta utveckla vår verksamhet.

– Det är mycket glädjande att Haninge kommun uppnår högsta nöjdkund-index bland kommunens företagare sedan mätningarna startade. Haninge ska vara en plats dit människor och företag söker sig för att etablera sig och växa. Vi arbetar därför aktivt och långsiktigt med att kommunens service mot företagen ska förbättras och effektiviseras, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge.

– För att Haninge ska kunna växa på ett hållbart sätt måste vi ha ett företagarvänligt klimat. Vi har därför bland annat jobbat väldigt målmedvetet med att förbättra bygglovshanteringen i kommunen i samarbete med näringslivet. Det är glädjande att vi tillsammans nu nått goda resultat, säger Petri Salonen (C), kommunalråd tillika ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Haninge.