Nyheter

Wallenstam tar hjälp av Sustend för ett nytt helhetsgrepp kring de äldre fastigheterna vid Tuletorget

Tuletorget i Sundbyberg har genomgått en utvecklingsresa. I och med Wallenstams förvärv och utveckling av fastigheter i området är nu atmosfären levande. Det har skapats en naturlig mötesplats och en blandstad att trivas i. Anna-Karin Malmqvist, förvaltningschef på i Stockholm och Uppsala tar nu hjälp av Sustend för att fortsätta den strategiska utvecklingen av området.
2010 förvärvade Wallenstam tre befintliga fastigheter vid Tuletorget. Mycket har hänt sedan dess. Exempelvis utvecklade Wallenstam två nya bostadshus, Tuletornen, vars unika arkitektur gjort ett lyft för området.
– Det här är ett tydligt exempel på hur vi på Wallenstam arbetar, säger Anna-Karin Malmqvist. Tuletorget är ett spännande område som vi utvecklat mycket, genom att dels skapa en tilltalande atmosfär rent estetiskt, dels lyfta in fler kommersiella aktörer för ett levande kvarter.
Wallenstams utveckling kring Tuletorget har skapat ett levande kvarter
Ambitionen med satsningen kring Tuletorget var att skapa ett område att trivas i och vara stolt över att bo i. För att bibehålla den levande känslan kring Tuletorget är nu nästa steg att ta ett större grepp kring de äldre fastigheterna. 60-talsfastigheterna som förvärvades 2010 har redan fått ett lyft gällande både tak och fasader av det utvecklande företaget Wallenstam. När det nu blir dags för ett större installationsprojekt tar Wallenstam experthjälp av Sustend för att få en bra bild av det nuvarande skicket på fastigheterna och vad som behöver göras framåt.
– Trivsel i fastigheterna handlar inte bara om det estetiska, det handlar såklart även om att fastighetens funktioner behöver upprätthållas, menar Anna-Karin.
En rättvis bild av fastigheterna för smarta beslut om nästa steg
Sustend tar fram en underhållsplan för de kommande fem åren för de tre äldre punkthusen i området och gör även en fördjupad analys av avlopps- och vattenstammarna. Wallenstam får med analysarbetet en rättvis bild av fastigheterna för att kunna fatta välgrundade och smarta beslut om kommande åtgärder och insatser.
– Genom Sustends hjälp får vi en bra grund för att kunna fatta bästa beslut om framtiden för fastigheterna, så att vi prioriterar rätt, berättar Anna-Karin.
– Att göra den här typen av fastighetsanalys som underhållsplanen och undersökningen av stammarna innebär skapar en bra struktur, en grund för att kunna jobba förebyggande och hållbart, menar Johan Eklund, områdeschef inom projektledning på Sustend. Det är ett vanligt och klokt första steg, för att kunna prioritera rätt och fatta bästa beslut om framtida åtgärder.