Nyheter

JM Entreprenad säljer fastighet i Värmdö

JM Entreprenad har avtalat om försäljning av fastigheten Gustavsberg 1:523. Affären uppgår till 60 mkr.
Fastigheten är belägen i området Ekobacken i Gustavsberg i Värmdö kommun, cirka 20 km öster om centrala Stockholm. Tillträde för köparen sker, och likvid erhålls, under det andra kvartalet 2019. Försäljningen medför ett positivt resultat om 34 mkr och kommer att redovisas som resultat av fastighetsförsäljning under det andra kvartalet 2019 inom affärssegment JM Entreprenad.
Försäljningen av fastigheten är ett viktigt led i att koppla ihop området Ekobacken med handelsplatsen vid Värmdö marknad. Detaljplanen medger byggnation inom handel, industri, lager och logistik.
– Vi avser att avyttra ytterligare planlagd industrimark inom området Ekobacken fram till 2021, och ser därför mycket positivt på den planerade byggnationen på den nu avyttrade fastigheten, säger Sören Bergström, VD för JM Entreprenad.