Nyheter

Alundas hyreshus sneglar på den gamla bruksmiljön

Ett nytt flerbostadshus inspirerat av den historiska bruksmiljön är sedan 2018 på plats och fullt uthyrt i Alunda i kustnära uppländska Östhammar.

– Vi måste tillgodose behovet av hyresbostäder i en växande ort, säger vd Anders Erixon, Stiftelsen Östhammarshem.

Alunda i Östhammars kommun är numera en attraktiv inflyttningsort med stort behov av nya och inte minst ekonomiskt överkomliga bostäder.

Allmännyttiga Östhammarshems nya flerbostadshus med hyreslägenheter i den gamla bruksorten ligger på Trädgårdsvägen 2-4.

– Bostadshusets yttre gestaltning tar avstamp i vallonbrukens bruksbyggnader i omnejden. Dessa har ofta karakteristiska gavelmotiv med skorstenslika uppbyggnader i hörnen, berättar ansvarige arkitekten Jan Fidjeland på Fidjeland Arkitektkontor.

Östhammarshems Anders Erixon bekräftar att den arkitektoniska gestaltningen av det nya flerbostadshuset fanns med i byggherrens intentioner från allra första början.
– Det var ett mycket medvetet val att göra ett tillskott i stadsbyggnaden med ett hus som har en lokal anknytning och är anpassat till platsen och miljön.

Under det plåtklädda taket ryms husets fläktrum med värmeåtervinning.
Flertalet lägenheter är ettor och tvåor på 35 respektive 45 kvadratmeter.
Nästan alla har fönster ned till golv.

– Vilket de flesta boende upplever som en stor kvalitet, tillägger Jan Fidjeland.

”Nollenergi”
Anders Erixon betonar å sin sida att Östhammarshems miljöambitioner slagit igenom i nyproduktionen av bostadshuset i Alunda – utformat som ett ”nära- nollenergihus”.

– Du ska inte behöva tillföra så mycket energi för att värma huset. Samtidigt som bergvärmesystemet ska kunna ge kyla på sommaren. Bland våra hyresbostäder har det här lite extra att erbjuda vad gäller inomhusklimat.

Hyresnivåerna går från 5 200 upp till 6 500 kronor.
Tidigare byggplaner på Trädgårdsvägen har stupat på ekonomin.
Den här gången har statliga bidrag till nyproduktion gjort det möjligt att förverkliga ett efterlängtat bostadsprojekt.

– Hade vi inte fått investeringsstödet hade vi inte kunnat motivera bygget av det här huset, säger Anders Erixon.

Fullt uthyrt
Inflyttning till Östhammarshems nya hyreshus i Alunda skedde våren 2018.

– Vi hade fullt uthyrt från första stund!

Här fanns tidigare några nu rivna bostadshus samt på 1950-talet dåvarande Olands landskommuns förvaltning.
Numera ligger Alunda i Östhammars kommun i nordöstra Uppsala län.
Östhammarshem äger och förvaltar idag ca 1 900 lägenheter, 400 garage och ett 50-tal kommersiella och offentliga lokaler.
Ofta belägna i kustnära och historiska kultur- och bruksmiljöer som Östhammar, Öregrund, Gimo, Österbybruk, Alunda och Hargshamn.

FAKTA I KORTHET:
Nybyggnad flerbostadshus, Alunda, Östhammar
Tidplan: mars 2017–maj 2018
Byggherre: Stiftelsen Östhammarshem
Totalentreprenör: Boris & Son Bygg AB
Arkitekt: Fidjeland Arkitektkontor AB
Kostnad: 30 mkr

Bilden:
Östhammarshems nya nära-nollenergihus i Alunda, Östhammar, med karakteristiska gavelmotiv från historisk bruksmiljö.