Nyheter

Västbergas soltäthet fem gånger högre på två år

Katarina Luhr, Klimat- och miljöborgarråd (MP) Stockholm stad har invigt en solcellsanläggning i Solelstaden Västberga.
Solelstaden Västberga startade för två år sedan och har som ambition är att göra Västberga till den soleltätaste stadsdelen i Stockholm år 2020. När initiativet drogs igång i slutet av 2017 fanns det 100 kilowatt solel i Västberga. Med installationen på Castellums fastighet är siffran för stadsdelen nu 578 kilowatt.
– Stockholms stad ska vara fossilbränslefritt år 2040, och då ska även tio procent av vår elförbrukning komma från solel. För att nå det målet måste vår installationstakt mångdubblas, och gå från idag installeradeproducerade tre gigwattimmar till 70 gigawattimmar. Detta kräver ett målinriktat arbete från flera håll. Solelstaden Västberga är ett utmärkt initiativ som driver på den utvecklingen, säger Katarina Luhr, som invigde solcellsanläggningen.
Samarbete har visat sig vara en framgångsfaktor förr. Genom att träffas och lära av varandra sporrar deltagarna både sig själva och andra till att använda sina outnyttjade tak för att producera egen el.
– Det här är vår första anläggning i Stockholm och vi kommer att fortsätta att investera i solel. Våra beräkningar visar att anläggningen på Västbergavägen kommer producera solel motsvarande 25 procent av fastighetens elförbrukning, en konkret insats för miljön, säger Robert Carlsson, Hållbarhetsansvarig på Castellum.
Solcellsanläggningen som installerats på Västbervägen 25 har en installerad effekt om 127 kilowatt och består av 462 solcellsmoduler. Anläggningen kommer att producera solel motsvararande 25 procent av fastighetens elförbrukning.
Om Solelstaden Västberga
Västberga är en industrität stadsdel i sydvästra Stockholm. Stora takytor, engagerade fastighetsägare och ett synligt läge vid infarten till Stockholm gör Västberga väl lämpat för solceller. Målsättningen är att bli den soleltätaste stadsdelen till år 2020. Medlemmar i Solelstaden Västberga idag; Stockholms stad, OKQ8, Bravida, Fastpartner, Castellum, Solkompaniet, Stockholmshem, Sagax, Väderholmen, Malmegårds Fastighets AB och Widrikssons Åkeri.
Solelstaden drivs av Solkompaniet som också har sitt huvudkontor i Västberga. Läs mer: www.solelstaden.se
Om Solkompaniet
Solkompaniet startade 2010 och är marknadsledande inom solceller till företag i hela Sverige. Bolaget omsätter över 120 MSEK. I projektbolaget projekterar, bygger och utför vi service på solcellsanläggningar hos större fastighetsägare. I vårt konsultbolag arbetar vi med förstudier, kartläggningar av fastighetsbestånd och strategisk rådgivning om teknik och regelverk kopplat till solel.