Nyheter

Ny väg ska förbättra trafiken i Barkarby

En ny vägdragning i Barkarby ska bidra till en bättre trafiksituation i området, och skapar möjlighet för en så kallad BRT-linje som ska stärka kollektivtrafiken i södra Järfälla.

Som en del i arbetet med att förstärka vägnätet i de sydöstra delarna av kommunen har kommunstyrelsen i Järfälla beslutat om en ny vägsträckning i området. Vägen, som dras över Barkarbyfältet, ska underlätta trafiksituationen i Barkarby och i förlängningen andra delar av Järfälla.

Den föreslagna vägen, mellan Barkarbystadens utbyggda delar och Norrviksvägen, skapar en förstärkt koppling till det omgivande vägnätet genom åtkomst till Hjulsta trafikplats, Kista och E4:an. Vägutbyggnaden bedöms avlasta och minska den köbildning som förekommer i rusningstid från Barkarby trafikplats mot Barkarbystaden och handelsplatsen.

– Det här är en viktig satsning för att förenkla vardagen och förbättra trafiksituationen för såväl boende i Barkarby som i övriga Järfälla, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Den nya vägsträckningen är också en viktig pusselbit i arbetet med den föreslagna BRT-linjen* mellan Barkarbystaden och Akalla. Satsningen på världens modernaste kollektivtrafik i Barkarby och Järfälla är ett trepartssamarbete mellan Järfälla Kommun, Region Stockholm och bussoperatören Nobina.

Beslut om den nya vägsträckningen togs av kommunstyrelsen i Järfälla den 6 maj.

*BRT står för Bus Rapid Transit och är ett bussystem med hög medelhastighet, turtäthet, komfort och attraktivitet.