Nyheter

Stockholm är årets superkommun

Ett starkt näringsliv, hög attraktivitet, stabil ekonomi och ett tydligt fokus på klimat och miljö ger Stockholms stad titeln Årets superkommun 2019.

– Stockholm är möjligheternas stad, och en hållbar stad för framtiden där människor och företag trivs och känner trygghet, tillit och framtidstro. Att Stockholm utses till årets superstorstadskommun bekräftar att vi ligger i framkant och jag är både stolt och glad över utmärkelsen, säger Stockholms stads finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M).

Det är femte året i rad som Dagens Samhälle delar ut pris till årets superkommuner i olika kategorier. Stockholms stad vinner i kategorin storstad. Rankingen baseras på officiell statistik som innefattar såväl historisk utveckling som framtidsfaktorer inom flera olika kommunala verksamhetsområden.

– Storstadskommunernas roll och ansvar i samhällsutvecklingen kan inte nog understrykas. Titeln årets superkommun bär vi med oss i vårt fortsatta arbete för att utveckla vår verksamhet och fortsätta möta stockholmarnas och näringslivets behov och förväntningar, säger Magdalena Bosson, stadsdirektör.

Fakta
Superkommunrankningen i regi av Dagens Samhälle bygger på officiell statistik och är indelad i arton kategorier. Förutom den historiska utvecklingen inom områden som ekonomi, skola, vård och omsorg, kultur och fritid samt attraktivitet tar modellen också hänsyn till olika framtidsfaktorer som demografi, näringsliv och arbetsmarknad, integration och utbildningsnivå. Sju kategorier är nya för i år och baseras på Agenda 2030-målen. Priserna delades ut vid en gala på Cirkus i Stockholm den 15 maj.

Motiveringen till priset
”Årets vinnare kombinerar ett starkt näringsliv och hög attraktivitet med stabil ekonomi och ett tydligt fokus på klimat och miljö i en kraftigt expanderande region. En ung och dynamisk befolkning ger goda förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt för staden på öarna mellan Mälaren och havet”.