Nyheter

Trikåfabriken – ett hus med historia

Med påbyggnad i massivt trä stod den första april 2019 Fabeges Trikåfabrik i Södra Hammarbyhamnen i Stockholm klar att ta emot första hyresgästen Naturvårdsverket.

– Vi fick arbeta om den första versionen av påbyggnaden. Alla tycker att det blev till det bättre (!), säger byggherren och fastighetsägaren Fabeges projektchef Michael Lundblad till Bygga Stockholm.

Med sin röda tegelfasad och exponerade betongstomme var Trikåfabriken på 1920-talet först på plats i Stockholms då nyetablerade industriområde vid Hammarby Sjös södra strand.

Numera den sedan 1990-talet-talet framväxande stadsdelen Hammarby Sjöstad med sina bostäder, innovativa företag, restauranger, kultur- och nöjesliv.

Fabeges byggnad, Trikåfabriken, ligger lite i utkanten av Sjöstaden.
Visionen för ombyggnaden av den gamla textilfabriken har varit att bevara kvaliteterna i den industriella epokens arkitektur och samtidigt skapa kontorsmiljöer med industrikänsla för 2 000-talets informationssamhälle. Med nutida krav på funktion, design och inte minst hållbarhet.

Lösningen blev att knyta ihop huskroppar med en bruttoarea på totalt 25 000 kvadratmeter kring en central ljusgård. Samt lägga till en påbyggnad med stomme, bjälklag och pelare i massivt trä.
Påbyggnaden är sedan klädd med en förrostad corténplåt.

– Den första versionen med en större volyms påbyggnad har i samband med bygglovshanteringen nu blivit lite mer proportionerlig, säger projektchef Michael Lundblad, Fabege.

Arbetade gavelmotiv visar att om- och tillbyggnaden av Trikåfabriken berör tre olika huskroppar.
Där lika mycket yta som Naturvårdsverket sedan 1 april 2019 hyr på de översta våningsplanen finns kvar till övriga hyresgäster. Som utbildningsanordnaren Hyper Island, Svenska Institutet samt YOME restaurang- och kafé.

Trä att begrunda
Att industri- och tegelbyggnaden Trikåfabriken från 1920-talet prytts med en påbyggnad i massivt trä är en ny erfarenhet vars betydelse för framtida projekt Fabege närmare kommer att begrunda.

– Vi behöver sätta oss ned och göra en ordentlig genomlysning av hur vi ska förhålla oss till att bygga med trä i framtiden.

Byggherren och fastighetsutvecklaren Fabeges bostadsprojekt i kvarteret Paradiset i Hornsberg på Kungsholmen är exempelvis ett liknande projekt med påbyggnad på en äldre fastighet.

– I viss utsträckning med trä, avslutar projektchef Michael Lundblad, Fabege.

FAKTA I KORTHET:
Om- och tillbyggnad kontor Hammarby Sjöstad, Stockholm
Tidplan: februari 2017–april 2019
Byggherre: Fabege Storstockholm AB
Totalentreprenör: Arcona AB
Arkitekt: Tengbom arkitekter AB
Kostnad: 300-400 mkr

Bilden:
En påbyggnad med fasad i corténplåt markerar en nutida fortsättning på Trikåfabrikens ursprungliga industrifasad i rött tegel.
Bild: Tengbom