Nyheter

Är lekplatsen godkänd?

Nu är våren här och många hittar ut i vårsolen. Lekplatser är populära bland barnen, inte minst på innergårdar runt om i landet. Lekplatser upplevs ofta som en trygg miljö, men för att vara det måste de underhållas rätt.

Bland annat ska underlaget vara godkänt enligt EU-standard EN-1177. När det gäller bostadsrättsföreningar är det fastighetsägarens ansvar att lekplatsen är säker. Trots detta händer det inte sällan att lekplatser är eftersatta. Nu varnar SBC för risken med att lekplatser inte lever upp till befintliga säkerhetskrav.

Krav på lekplatser
I Sverige finns särskilda krav som en lekplats måste uppfylla. Förutom att lekplatsen regelbundet bör kontrolleras så att ingenting gått sönder ska kontinuerliga besiktningar och underhåll utföras av person med rätt kompetens. Efter vintern är det extra viktigt att lekplatsens status kontrolleras.

I Europastandarden EN-1177 finns krav på stötdämpande underlag för lekredskap. Reglerna gäller alla offentliga lekplatser och även lekplatser på förskolor, skolor och bostadsrättsföreningar med mera.

HIC-mätning
Kontroll av underlaget görs genom en HIC-mätning (Head Injury Criterion). Även om lekplatsen från början inte är konstruerad efter standarden bör den testas för att klara kraven för den kritiska fallhöjden. Kvaliteten på den yta där en lekplats är förlagd förändras över tid. Förändringarna kan bero på sand och smuts, intensiv användning, väderförhållanden och att materialet åldras. Att regelbundet genomföra HIC-tester är därför viktigt för att bibehålla kvaliteten.

Intab utför HIC-tester och levererar sedan en rapport enligt SS-EN 1177.

Bild: Shutterstock