Nyheter

Hur viktigt är det att en bostadsrättsförenings styrelse representerar de boende?

Hur viktigt är det att en bostadsrättsförenings styrelse representerar de boende? Inte så viktigt. Åtminstone inte om svenska lägenhetsinnehavare får bestämma. Statistik från Sveriges Bostadsrättsrapport visar nämligen att närmare var tredje bostadsrättsägare inte tycker att representation i styrelsen behövs. Något som SBC nu varnar för och tipsar därför hur föreningar kan få bättre mångfald i styrelsen.

Under maj har de flesta bostadsrättsföreningar sina årliga stämmor. I samband med detta fastställs vilka som ska sitta i styrelsen under det kommande året. När valet ska göras kan det vara klokt att fundera på om de påtänkta styrelseledamöterna faktiskt representerar de boende i föreningen. Enligt en ny undersökning från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB visar det sig vara stor skillnad på hur bostadsrättsägare ser på frågan.

Hela 40 procent av de som redan sitter i en bostadsrättsstyrelse tycker att de boende redan representeras i stor utsträckning. Något som endast 25 procent av de som inte sitter i styrelsen är beredda att hålla med om.

– En bostadsrättsförening har allt att vinna på att ha mångfald i styrelsen. De har ett ansvar i att representera och företräda alla medlemmar. Boende som känner sig representerade och delaktiga trivs bättre och är dessutom mer villiga att engagera sig. Det är därför viktigt att ha en social diversifiering och bred fördelning på exempelvis ålder och kön som stämmer överens med de boende så att alla aspekter av boendet
uppmärksammas. Vi jobbar aktivt med att stötta föreningars arbete så att styrelseuppdraget inte behöver bli så tidskrävande. Det kan nämligen vara en avgörande faktor som får fler att engagera sig, säger
Nina Wahlberg, Affärsområdeschef teknisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Kvinnor prioriterar mångfald högre än män
Rapporten visar att endast var fjärde manlig bostadsrättsägare anser att alla boende bör representeras i högre
utsträckning än den gör idag. Faktum är att 35 procent av männen uppger att de inte tycker att det spelar någon
roll alls. Var tredje kvinna tycker istället att de boende måste representeras i större utsträckning. Samtidigt visar
det sig att männen har ett större intresse av att engagera sig i sin bostadsrättsförenings styrelse än vad kvinnornahar. Var femte kvinnlig bostadsrättsägare uppger till och med att styrelsearbetet inte intresserar dem alls.

SBCs expert tipsar hur bostadsrättsföreningar kan få bättre mångfald i styrelsen
– Börja med att se över styrelsens sammansättning. Hur ser fördelningen mellan kön, ålder och etnicitet
bland ledamöterna ut?
– Kartlägg därefter vad för typ av person ni saknar och sätt upp mål.
– Förmedla hur era mål och önskemål ser ut, antingen till en valberedning som i sin tur för det vidare till
samtliga medlemmar i föreningen, eller direkt till de boende.
– Var tydlig med att de som sitter i styrelsen inte behöver kunna allt och att ni hellre tar in en person extra
som kan sitta med och lära sig.
– En stor utmaning med att locka fler till att vilja engagera sig i sin bostadsrättsförenings styrelse är att det tar
mycket tid i anspråk. Sätt tydliga rutiner och förbered möten noggrant med tydlig agenda, så minimerar ni
spontana frågor och beslut.