Nyheter

Fastighetskontoret: Stockholms skyddsrum är i så dåligt skick att de ”inte kan fullgöra sin funktion vid händelse av krig”

Den bedömningen har fastighetskontoret gjort vid en översyn av stadens 50 bergrum enligt en ny rapport, skriver stockholmdirekt.se.

22 av dem är klassade som skyddsrum, resten är inaktiva. Och ”möjligheten att iordningställa skyddsrummen inom 48 timmar och att på ett säkert sätt inhysa och skydda det antal personer som skyddsrummen är klassade för är i dagsläget inte möjligt”, uppger fastighetskontoret vidare. Enligt fastighetskontoret är bergrummen i så dåligt skick att de behöver renoveras snarast för att möta kraven för skyddsrum.

Men några pengar har inte avsatts i investeringsplanen för att rusta upp skyddsrummen, uppger fastighetskontoret i budgetunderlaget för 2020.

– Det här är omfattande processer och det handlar om miljardbelopp. Men att säga att det inte finns några pengar håller inte. Vi pratar 50 bergrum, så det här är något vi måste ha allvarliga diskussioner om. Jag upplever att de inte tar det på allvar, säger oppositionsborgarrådet Jan Valeskog (S) tilll stockholmdirekt.se.

Skyddsrummen i Stockholm som är i akut behov av upprustning:

Katarinaberget 490 miljoner kronor till och med år 2022

Philipssongaraget 150 miljoner kronor till och med år 2024

Skravelberget 150 miljoner kronor till och med år 2025

Vattugaraget 210 miljoner kronor till och med år 2023