Nyheter

Stockholms Byggmästareföreningens ROT-pris 2019

I morgon fredag den 24 maj utser Stockholms Byggmästareförening vinnaren av ROT-priset 2019! Prisutdelningen för bästa ombyggnation under 2018 sker vid en frukostceremoni i Kulturhuset vid Sergels Torg i Stockholms City.

Här är de nominerade;

Stockholms stadsmuseum
Efter en renoveringstid på drygt 4 år öppnade Stockholms stadsmuseum sin nya entré på Stockholms kulturnatt den 27 april 2019.
Renoveringen av 1600-tals byggnaden vid Södermalmstorg har tagit sikte på större utställningsytor, återskapad kulturhistoria och ökad tillgänglighet.
Omvandling av kontorsrum till publika ytor har resulterat i en för muséet större och attraktivare utställningsyta.
Även återställandet av från början större rum och salar, som genom åren skärmats av och delats upp med mellanväggar och avgränsningar, har vidgat utställningsytorna.

– Vi har öppnat upp för de ursprungliga rummen. Så att du får de här siktlinjerna som är så viktiga, förtydligar projektansvarige Charlotte Magnusson, Stockholms stad Fastighetskontoret.

Att ta bort spår från tidigare renoveringar och i mesta möjliga utsträckning ta tillbaka originalbyggnaden har varit centralt i den av Stockholms stad projekterade entreprenaden.
Som att öppna upp arkitekten Nicodemus Tessin den äldres gamla trapphus.

– Vi har hela tiden fått ta stor hänsyn till husets historik genom att använda rätt typ av material och metoder. För att behålla känslan av ett gammalt hus, säger Fredrik Elmgren, regionchef Öst, Serneke Bygg.

Det här gäller inte minst den minutiöst restaurerade putsade fasaden med alla sina detaljer och utsmyckningar.

– Vi har bilat ner fasaden helt och hållet och sedan byggt upp den som det såg ut tidigare. Ett avancerat hantverk som kräver lång erfarenhet, säger Magnus Dahlberg, vice vd på fasadspecialisten Interoc.

Att förena nutida krav på installationer med bevarande av ett byggnadsminne har också det ställt krav på yrkesskicklighet och innovativa lösningar.

– Mest nöjda är vi med att ha lyckats uppgradera säkerhet, ventilation och tekniska system till ett modernt hus. Så att det kan fortsätta att fungera som museum för Stockholm, avslutar Fredrik Elmgren på Serneke Bygg.

Grävlingen
Fastigheten i kvarteret Grävlingen på Regeringsgatan uppe på Brunkebergsåsen har sina rötter i 1970-talet. Det tidigare slutna bankpalatset har nu öppnats upp till en inbjudande plats för publika möten. Med en karakteristisk ljusgård, coworking ytor samt ett spektrum av privata till mer eller mindre allmänna mötesplatser.
Tekniskt komplicerat har vari att anpassa gatunivå till en renovering och ombyggnad med nya bjälklag.

– Brunkebergsåsen är en utmaning därför att det är svårt att få entréer överallt på en stigande gata, säger Janna Becker, ansvarig arkitekt på arkitektkontoret Equator.

Centralt i projektet har varit att i största möjliga utsträckning utnyttja befintliga material och glaspartier.
– Vi vill få den här byggnaden att bli en del av stadslandskapet, att tillföra något till staden. Den var väldigt avstängd i sitt läge, sammanfattar Janna Becker.

”Demokrati och jämställdhet har varit ledord i renoveringen av kvarteret Grävlingen”, skrev Stockholms Byggmästareförening i sin nominering till ROT-pris 2019

Nationalmuseum
Drygt tre tusen personer och femtio olika yrkesgrupper har – på Södra Blasieholmshamnen mittemot Kungliga Slottet i Stockholm – varit engagerade i ett av Statens fastighetsverks genom tiderna mest komplicerade renoveringsprojekt. Ombyggnad och renovering av 1800-tals byggnaden Nationalmuseum.

– Vi har jobbat med Statens fastighetsverk i många år och haft många projekt på Riddarholmen och i Gamla Stan. Varje projekt har haft något som varit väldigt specifikt och komplicerat. Nu fick vi alla sådana saker i ett och samma hus (!), säger distrikts- och arbetschef Victor Verboog, Skanska.

Arbetena på landets största konst- och designmuseum startade år 2014 med rivning. För att ge plats åt moderna installationer, renovering och ombyggnad i en lika praktfull som tidstypisk byggnad invigd år 1866.
Nu med utställningssalar i både ny och ursprunglig färgsättning och en nyrenoverad majestätisk marmortrappa.
Carl Larssons fresker på trapphallens väggar är restaurerade. Bakom sirliga takrosetter döljer sig nyinstallerade ventilationsdon och sprinklers.

Två ljusgårdar är återställda med ljusinsläpp och moderniserade med arkitektoniska glastak.
Öppnade fönster för ljusinsläpp, handikapphiss, komplicerade sprängningsarbeten i källaren, fasadrenovering och en rad andra åtgärder slutfördes innan Nationalmuseum åter slog upp portarna den 13 oktober 2018.
Positiva recensioner och ett enormt publiktryck efter återöppnandet har paradoxalt lett till en del mindre problem. Som ökade kostnader för ordningsvakter och publik konsumtion av sådant som papper och tvål på toaletter och annat.

– I vintras tyckte man också att det blev ganska kallt i stora entrén och ett arbetsmiljöproblem. Det har väl delvis att göra med att dörrarna stod öppna hela tiden. För att det kom så mycket folk, säger Cecilia Brännvall, projektledare Nationalmuseum, Statens fastighetsverk.

Det här hindrar förstås inte att Cecilia Brännvall och Statens fastighetsverk som byggherre och projekterare stolt gläder sig åt nomineringen till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2019.

– Ett kvitto på att branschen tycker att vi gjort något som är bra. Jag är fortfarande jättestolt!

Frans Schartau Handelsinstitut
Renoveringen av Frans Schartaus Handelsinstitut har inneburit en fullständig upprustning med byte av tekniska system och anpassning för det i samma byggnad nya P A Fogelströms gymnasium.
Den nationalromantiska byggnaden från 1913 är kulturhistoriskt klassificerad och en del av Södermalmssiluetten. Vilket inneburit restriktioner på vad som får göras i omvandlingen till en skolbyggnad för modern skolverksamhet.

– Vi har varit väldigt varsamma med byggnaden, tagit fram dess ursprungliga värden och skapat en mycket fin miljö för de elever som ska gå där, säger projektområdeschef Marie Ungheden, SISAB.

Tidspress med hänsyn till skolstart samt parallellt bedriven projektering och produktion har varit de stora utmaningarna i projektet, konstaterar för sin del generalentreprenören Skanskas projektchef Eva Ekelund.

– Tack vare agil projektering, ett projekt i samverkan och ett lösningsorienterat samarbete mellan beställare och entreprenörer så lyckades det.

Mest nöjd med?
– Slutresultatet! En modern skola fast i gammal tappning.

Projektet har inneburit en fullständig upprustning med byte av tekniska system. Högt ställda miljömål har resulterat i en drygt 40 procentig energieffektivisering.

Stor vikt har lagts vid långsiktigt hållbara och giftfria material.
BIM-projektering gör att digital information om byggnaden kan användas i den löpande förvaltningen, och på så sätt spara stora resurser.

Nacka Strand No4
En om- och tillbyggnad har förvandlat det tidigare kontorshuset Nacka Strand No 4 till bostäder och förskola.
Ombyggnaden ingår i en större omvandling av Nacka Strand från kontor till attraktiva bostäder.
Huset Nacka Strand No 4 byggdes under tidigt 1990-tal som huvudkontor för bland annat Telia och Apoteket.
Fastigheten rymmer även en förskola och ett garage för användare utanför fastigheten.
Nya lösningar beträffande håltagning för ventilationsdon har utförts i projektet. Detta i kombination med nya horisontella stålprofiler har i sin tur bidragit till byggnadstekniska utmaningar när det gällt ”att hantera de olika marknivåerna i anslutning till huset”, påpekade Stockholms Byggmästareförening i sin nominering för ROT-pris 2019.

Bilden:
Kv Grävlingen är en av de nominerade till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2019.