Nyheter

Byggnadstekniska Byrån Sverige AB ansluter sig till finska Sitowise-koncernen

Det finländska planerings- och konsultföretaget inom byggbranschen Sitowise har undertecknat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Byggnadstekniska Byrån Sverige AB. Bolaget är en byggnadskonsult med inriktning speciellt på byggnadskonstruktion och geoteknik.

– Byggnadstekniska Byrån är med sitt välkända namn, kompetenta medarbetare och långa kundrelationer en perfekt partner för Sitowises strategiska utvidgning till Sverige och den största planerings- och konsulteringsmarknaden i Norden. Vårt mål är att tillsammans växa och utvidga serviceutbudet i Sverige genom att kombinera Byggnadstekniska Byråns starka marknadsposition inom sitt verksamhetsområde med Sitowise-koncernens breda kompetens inom planering och konsultering samt erfarenhet av att växa och komplementera serviceutbudet genom företagsförvärv, säger Pekka Eloholma, verkställande direktör, Sitowise.

– Sitowise är en utmärkt ny ägare och en stark partner för en fortsatt tillväxt och en vidare utveckling av serviceutbudet. Vi har en gemensam syn på framtida tillväxt och på betydelsen av lokal närvaro, en hög kompetensnivå och hög kvalitet i vår verksamhet. Vi tror att kombinationen skapar goda förutsättningar att utnyttja varandras kunnande samt erfarenhet och på så vis kunna erbjuda våra kunder ännu bättre service, säger Erik Löb, verkställande direktör, Byggnadstekniska Byrån Sverige AB.

Byggnadstekniska Byrån Sverige AB, med rötter så långt bak i tiden som 1911 och huvudkontor beläget i Stockholm, har 140 specialister inom byggnadskonstruktion och geoteknik vid fyra kontor. Byggnadstekniska Byrån Sverige AB har uppnått stark och lönsam tillväxt och omsättningen uppgick till 160 miljoner kronor år 2018.

Efter anslutningen kommer Byggnadstekniska Byrån Sverige AB att fortsätta verka med sitt välkända namn, som ett eget operativt bolag inom Sitowise-koncernen. Bolagets verkställande direktör Erik Löb samt nyckelpersonerna och anställda fortsätter i sina nuvarande positioner. Förvärvet påverkar inte bolagets operativa verksamhet, dess kunder eller bolagets medarbetare.

Efter förvärvet har Sitowise-koncernen total närmare 1 700 specialister inom byggda miljöer i Finland, Sverige, Norge, Lettland, Estland och Polen.