Nyheter

Kvalitetssäkrade bostadsrättsföreningar för alla involverade parter

AAbrf.se är en ny tjänst som hjälper bostadsrättsföreningens styrelse och förvaltare med att enkelt och snabbt skapa en riktigt attraktiv bostadsrättsförening.
Genom att agera mer proaktivt och affärsmässigt inom föreningens förvaltning, skapas stora möjligheter till att få en bättre värdeutveckling på bostadsrättsföreningens lägenheter.
En tjänst som hjälper styrelsen och förvaltare att agera mer värdeskapande
En bostadsrättsförening ska agera som vilket fastighetsbolag som helst dvs skapa nytta för sina ägare. I en bostadsrättsförening är det medlemmarna/bostadsrättshavarna som är ägare till föreningens fastighet (byggnad och markområde). Nu finns det en tjänst som ska underlätta för styrelsen och förvaltare att kunna kvalitetssäkra den egna bostadsrättsföreningen på ett mer affärsmässigt och medlemsorienterat sätt, än vad som vanligtvis sker idag.
Bostadsrättsföreningens styrelsearbete blir både enklare och effektivare
AAbrf.se är en helt ny tjänst utvecklad av bostadsrättskonsulten Fastitia med syftet att hjälpa bostadsrättsföreningars styrelser att själva enkelt och snabbt kunna skapa en mer attraktiv bostadsrättsförening. Tjänsten har som huvudsyfte att hjälpa bostadsrättsföreningens styrelse med att själva utifrån ett affärsmässigt sätt kunna granska och identifiera olika förbättringar inom den egna bostadsrättsföreningens hela verksamhet. Tjänsten fungerar även utmärkt för bostadsrättsföreningens förvaltare att kunna agera på ett mer proaktivt och affärsmässigt sätt och ge skräddarsydda förbättringsförslag till styrelsen.
Vad är då en attraktiv bostadsrättsförening?
En attraktiv bostadsrättsförening är (om man bortser från själva lägesfaktorn) den förening där styrelsen ges förutsättningar till att själva på ett enkelt sätt kunna agera på ett genomtänkt, strukturerat och kostnadseffektivt sätt med att kvalitetssäkra och förädla bostadsrätts-föreningens byggnad och markområde samt lära känna alla medlemmar och skapa trygghet och en god boendemiljö för samtliga medlemmar med er allas ekonomiska bästa i fokus.
När man börjar agera mer proaktivt och affärsmässigt (dvs att göra rätt saker, i rätt ordning) kan värdet på den egna bostadsrättsföreningens bostadsrätter öka mer än vad som sker i bostadsrättsföreningen på andra sidan gatan och tvärtom vid en eventuell prisnedgång.
Tjänsten fungerar även utmärkt vid nyproduktion av bostadsrätter
Tjänsten är även utmärkt att använda vid nyproduktion av bostadsrätter. Då tjänsten hjälper byggherren att lyfta fram själva bostadsrättsföreningens verksamhet och dess mervärden i marknadsföringen. Något som kanske missas idag?
Tjänsten kommer löpande att fyllas på med flera nya tjänster för att hjälpa er med att skapa mervärden för alla bostadsrättsföreningens intressenter.