Nyheter

Stora mängder dumpat byggavfall ett återkommande problem på Mälaröarna

Enligt Ekerö kommuns miljökontor har det skett en ökning den senaste tiden. De senaste veckorna har flera fall uppmärksammats där stora mängder skräp hittats i naturen runt om på Mälaröarna, skriver stockholmdirekt.se.

Men inte bara allmänheten har reagerat på hur det ser ut på vissa håll på öarna.

– Kommunens teknik- och exploateringskontor upplever årets vår som mycket skräpig med många dumpningar av byggavfall och annat bråte i naturen på både kommunal och privat mark, säger Kersti Burm, utemiljöförvaltare på Ekerö kommun.

I de senaste aktuella fallen på Mälaröarna finns tecken på att nedskräpningen kommer efter renoveringar.

– Mestadels är det byggskräp och byggavfall och rensningar av typ garage eller förråd, att dumpa trädgårdsavfall har blivit vanligt året runt om, säger hon.